SORUNUZ MU VAR?

Yearly Archives: 2012

/2012

TRAFİK KAZALARINDA MANEVİ TAZMİNAT

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında talep edilebilecek zararlar maddi veya manevi tazminat başlığı altında kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edilebilir. Bu incelemenin başlığını manevi tazminat kavramı oluşturmaktadır. Maddi tazminat ile manevi tazminat arasındaki en büyük fark; maddi tazminatın konusu olan zararların giderilmesi genel olarak mümkünken manevi zararlarda telafi edilemezlik söz konusudur. Zira burada […]

Yazan |Aralık 17th, 2012|Trafik Hukuku|48 Yorumlar

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA ÇEKİŞMELİ HAL

Diğer makalelerimizde de belirttiğimiz gibi Türk Medeni Kanunu’ muz uyarınca boşanma kararı alan çiftlerin en hızlı şekilde evlilik birliğini sona erdirmeleri ancak anlaşmalı boşanma davası ile mümkündür.

Boşanma saiki ile hareket eden taraflar açısından anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evlenme tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olmalı, taraflar duruşma gününde ve saatinde mahkemede hazır bulunmalı […]

Yazan |Aralık 14th, 2012|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

SOSYAL MEDYADA CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (TEKZİP)

Kişilik hakkı şahsın kişiliğine bağlı olan haklardır. Kişilik haklarını biraz daha açarsak kişinin şerefi, onuru, itibarı, özel hayatın gizliliği ve özel hayat ile meslek hayatına ilişkin sırları gibi tüm değerleri bu kapsama girer. Medyanın bu derece geliştiği günümüz koşullarında medya kuruluşları haber yaparken bu tür değerleri sıklıkla gözardı edebilmektedir. Bir olayın haber değeri ile olay […]

Yazan |Aralık 2nd, 2012|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|Yorum Yok

SOSYAL MEDYADA VE E-GAZETELERDE YER ALAN HABER VE İÇERİKLERİN KALDIRILMASI

Günümüzde geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medya aracılığıyla çeşitli haber ve içeriklerin geniş kitlelere ulaşması mümkün olmaktadır. Sosyal medya kavramının vücut bulması ve Dünya üzerinde internet kullanımının artması ile birlikte gündemi tabiri caizse kontrolüne almış olan geleneksel medyanın önemi azalmış ve sosyal medya kavramı ön plana çıkmıştır. Geleneksel medyanın hantallığı, yayımların değiştirilemez olması ve profesyonel […]

Yazan |Kasım 27th, 2012|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|Yorum Yok

İSTİFANIN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ

Bir iş akdine bağlı olarak çalışan işçinin bu iş akdinin kanuna yazılı haller nedeniyle sona ermesi halinde çalıştığı süre boyunca yıpranması nedeniyle işverenden alacağa tazminata kıdem tazminatı denilmiştir. Kıdem tazminatı bir nevi yıpranma tazminatıdır. 4857 Sayılı İş Kanunumuz kıdem tazminatına ilişkin hususlarda eski İş Kanunu olan 1475 Sayılı Kanunu’ nun uygulamaya devam etmesini hükmetmiştir.

Kıdem tazminatının […]

Yazan |Kasım 23rd, 2012|İş Hukuku|2 Yorumlar

İNTERNET ÜZERİNDEKİ PAYLAŞIMLARINIZ İŞİNİZİN SONU OLABİLİR!

İnternet kullanımı, günümüzde ihtiyaç duyduğumuz her türlü enformasyona erişmenin ve mesafe tanımaksızın sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlarla iletişime geçmenin, Türkiye’ de ve Dünya’daki gündemi takip etmenin belki de en kolay yoludur. Her evde en az bir adet TV’ nin yer alması artık ayaküstü sohbetlerde dahi kullanılan argüman olmaktan çıkmış ve yerini masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, ultrabooklar, tabletler […]

Yazan |Kasım 20th, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok

İŞÇİYE EŞİT DAVRANMA İLKESİ

Eşitlik ilkesi temelini anayasadan alan bir ilkedir. TC Anayasası’nın 10.maddesine göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Eşitlik ilkesine ayrıca Anayasa’nın 55 maddesinde de atıf yapılmıştır. Ücrette adaletin sağlanması başlıklı 55.maddeye göre “Ücret emeğin karşılığıdır.Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret […]

Yazan |Kasım 19th, 2012|İş Hukuku|7 Yorumlar

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Ölümlü trafik kazalarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın desteği ile hayatlarını idame ettirenler kazaya neden olan kişi veya kurumlarından yoksun kaldıkları destek oranından tazminat talep edebilirler. Türk Hukuk Sistematiği içerisinde kural olarak zarardan dolaylı olarak etkilenen kişilere tazminat hakkı verilmemişken destekten yoksun kalma tazminatı bu kuralların istisnasını oluşturmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 53/1-3 bendinde belirtilen ve 55.maddesinde […]

Yazan |Kasım 17th, 2012|Trafik Hukuku|1 Yorum

YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT

Ölümlü trafik kazaları ile yaralamalı trafik kazaları arasındaki en büyük fark tazminatı talep eden kişi yönünden ortaya çıkmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında ölenin yakınları düştükleri mağduriyetten dolayı zararlarını talep ederken yaralamalı trafik kazalarında bizzat kazaya uğrayan şahıs zararlarını kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilmektedir. Bu nedenle yaralamalı trafik kazalarında destekten yoksun kalma tazminatı yoktur.

Yaralamalı […]

Yazan |Ekim 23rd, 2012|Trafik Hukuku|37 Yorumlar

İSİM-SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Adımı/Soyadımı Değiştirmek İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Ebeveynler tarafından konulan ismin yahut babanın nüfus kütüğüne kayıt ile edinilen soyismin değiştirilmesi Medeni Kanun’ umuzun 27. maddesi uyarınca belirlenen şartlar mukabilinde dava yolu ile talep edilebilmektedir. Dava açılmaksızın herhangi bir kurum yahut kuruluşa başvuru ile isim-soyisim değişikliği söz konusu olamaz. Nüfus müdürlüklerine yapılan başvuru ile değişiklik şu an için yapılamamaktadır.

Adımla/Soyadımla […]

Yazan |Ekim 8th, 2012|Aile ve Şahıs Hukuku|356 Yorumlar