SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Kasım 2012

//Kasım

SOSYAL MEDYADA VE E-GAZETELERDE YER ALAN HABER VE İÇERİKLERİN KALDIRILMASI

Günümüzde geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medya aracılığıyla çeşitli haber ve içeriklerin geniş kitlelere ulaşması mümkün olmaktadır. Sosyal medya kavramının vücut bulması ve Dünya üzerinde internet kullanımının artması ile birlikte gündemi tabiri caizse kontrolüne almış olan geleneksel medyanın önemi azalmış ve sosyal medya kavramı ön plana çıkmıştır. Geleneksel medyanın hantallığı, yayımların değiştirilemez olması ve profesyonel […]

Yazan |Kasım 27th, 2012|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|Yorum Yok

İSTİFANIN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ

Bir iş akdine bağlı olarak çalışan işçinin bu iş akdinin kanuna yazılı haller nedeniyle sona ermesi halinde çalıştığı süre boyunca yıpranması nedeniyle işverenden alacağa tazminata kıdem tazminatı denilmiştir. Kıdem tazminatı bir nevi yıpranma tazminatıdır. 4857 Sayılı İş Kanunumuz kıdem tazminatına ilişkin hususlarda eski İş Kanunu olan 1475 Sayılı Kanunu’ nun uygulamaya devam etmesini hükmetmiştir.

Kıdem tazminatının […]

Yazan |Kasım 23rd, 2012|İş Hukuku|2 Yorumlar

İNTERNET ÜZERİNDEKİ PAYLAŞIMLARINIZ İŞİNİZİN SONU OLABİLİR!

İnternet kullanımı, günümüzde ihtiyaç duyduğumuz her türlü enformasyona erişmenin ve mesafe tanımaksızın sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlarla iletişime geçmenin, Türkiye’ de ve Dünya’daki gündemi takip etmenin belki de en kolay yoludur. Her evde en az bir adet TV’ nin yer alması artık ayaküstü sohbetlerde dahi kullanılan argüman olmaktan çıkmış ve yerini masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, ultrabooklar, tabletler […]

Yazan |Kasım 20th, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok

İŞÇİYE EŞİT DAVRANMA İLKESİ

Eşitlik ilkesi temelini anayasadan alan bir ilkedir. TC Anayasası’nın 10.maddesine göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Eşitlik ilkesine ayrıca Anayasa’nın 55 maddesinde de atıf yapılmıştır. Ücrette adaletin sağlanması başlıklı 55.maddeye göre “Ücret emeğin karşılığıdır.Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret […]

Yazan |Kasım 19th, 2012|İş Hukuku|7 Yorumlar

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Ölümlü trafik kazalarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın desteği ile hayatlarını idame ettirenler kazaya neden olan kişi veya kurumlarından yoksun kaldıkları destek oranından tazminat talep edebilirler. Türk Hukuk Sistematiği içerisinde kural olarak zarardan dolaylı olarak etkilenen kişilere tazminat hakkı verilmemişken destekten yoksun kalma tazminatı bu kuralların istisnasını oluşturmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 53/1-3 bendinde belirtilen ve 55.maddesinde […]

Yazan |Kasım 17th, 2012|Trafik Hukuku|1 Yorum