SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Nisan 2013

//Nisan

BABA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEN SOYAD ÇOCUK TARAFINDAN TEKRAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Türk Hukuk Sistemi’nin genel esaslarına göre isim ve soyisim değişikliklerine ilişkin 2012 yılı Mart ayında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara kadar aynı konuda sadece 1 defa dava açılabiliyordu. Anayasa Mahkemesi Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36/1-b fıkrasının ilk cümlesini iptal ederek aynı konuda birden fazla dava açılmasının önünü açmıştır. Aşağıda paylaştığımız Yargıtay kararı Anayasa Mahkemesi tarafından verilen […]

Yazan |Nisan 28th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

HAYATA KAST NEDENİYLE BOŞANMA

Özel boşanma nedenlerinden biride 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesinde belirtilen hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmadır. Madde metni “*Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
*Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden […]

Yazan |Nisan 25th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA

Evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesi hali olan boşanmanın gerçekleşebilmesi, gerekçeli olması kaydıyla mümkündür. 4721 Sayılı Medeni Kanun’da boşanma sebepleri olarak özel boşanma nedenleri ile genel boşanma nedeni sayılmıştır. Bu nedenlerden ilki zina sebebiyle boşanmadır. Zina sebebiyle boşanma 161. maddede belirtilmiştir. Maddeye göre “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” Zina eşlerden birinin […]

Yazan |Nisan 22nd, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

ÇOCUĞUN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bir çocuğun isminin değiştirilmesi ancak mahkeme kararı ile mümkündür. Küçük adına isim değişikliği talep hakkı yasal velayete sahip kimselerdedir. Bunlarda genel olarak çocuğun annesi veya babasıdır. Çocukla alakalı soybağı veya velayete ilişkin bir çelişki söz konusu ise isim değişikliğini talep edecek tarafın öncelikle bu çelişkileri gidermesi gerekmektedir. Zira henüz velayet hakkına sahip olmayan kişiler çocuk adına […]

Yazan |Nisan 20th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|65 Yorumlar

ANLAŞMALI BOŞANMADA NAFAKA

Türk Medeni Kanun’ a göre evlilik birliğinin karı ve koca tarafından anlaşmazlık sonucu çekişmeli boşanma davası ile sona ermesi mümkün olduğu gibi taraflarca uzlaşılarak anlaşmalı boşanma davası ile sona erdirilebilmesi de mümkündür. Burada esaslı nokta anlaşmalı yahut çekişmeli olarak nitelendirilsin tarafların boşanması için dava açılması gerektiğidir.

Boşanma davası sadece tarafların evlilik birliğini noktalaması şeklinde dar yorumlanmamalıdır. […]

Yazan |Nisan 17th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|24 Yorumlar

BİRDEN FAZLA KEZ İSİM-SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Türk Hukuk Sistemi’nde 30.03.2012 tarihine kadar Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36/1-b maddesinin gereği olarak nüfus kayıtlarında ancak 1 defaya mahsus değişiklik yapılması mümkündü. Bu madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek birden fazla isim, soyisim vb. değişikliklerin önü açılmıştır. Böylelikle Nüfus Hizmetleri Kanunu’ nda yapılan değişiklikle isim yahut soyisim değişikliği talebi ile dava açan ve kazanan kişiler […]

Yazan |Nisan 15th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesi haline boşanma denir. Türk Hukuku’ nda boşanma ancak kanunun öngördüğü şartların gerçekleşmesi ile vuku bulur. Kanun boşanmanın ancak haklı bir sebebin varlığı halinde mümkün olabileceği hükmünü getirerek toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumaya ve evlilik birliğinin devamını sağlamaya çalışmıştır. Ancak karşılıklı sevgi ve saygı ortamının olmadığı aile hayatlarının, kişiler için […]

Yazan |Nisan 10th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|82 Yorumlar