SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Haziran 2013

//Haziran

BAĞIMSIZ BİR HUKUK DALI OLARAK SPOR HUKUKU(LEX SPORTİVA)

 Sporun hemen her alanıyla ulaştığı ekonomik güç ve etkilediği kesimin boyutu dikkate alındığında bu etkileşim sonucunda Spor Hukuku olarak adlandırılacak bir hukuk dalının ortaya çıkması beklenen bir sonuçtur. Zira bu kadar büyük bir ekonomik gücün kendine ait bir takım kurallara sahip olması ve ağır işleyen kırtasiyecilikten ve yargılama safhasından kurtarılması bu alanın selameti ve daha […]

Yazan |Haziran 27th, 2013|Spor Hukuku|1 Yorum

TANIMA TENFİZ DAVASINDA ZORUNLU BELGELER

Yurt dışında verilmiş boşanma kararlarının tanınması ve tenfizinin hukuken gerekli olduğuna, tanıma ve tenfiz davası açılmadığı takdirde tarafların Türk makamları nezdinde evli gözükmeye devam ettiğine ve yasal mirasçılık statülerinin sürdüğüne ilişkin detaylı bilgilendirmeyi web sitemizde bulunan ve boşanma kararlarının tanınması-tenfizi ile ilgili diğer makalelerimizde yapmıştık.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu bakımından tanıma ve tenfiz […]

Yazan |Haziran 26th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|19 Yorumlar

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA

Evlilik birliğini zedeleyerek boşanmaya neden olacak olgular arasında eşlerden birinin akıl hastalığına tutulması gelmektedir. Akıl hastalığının geçmesine olanak bulunmadığı tam teşekküllü sağlık raporu ile ispatlanırsa ve kanunda sayılı şartlar gerçekleşmişse hakim boşanma kararı verir. Türk Medeni Kanunu’ nun 165. maddesi; “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale […]

Yazan |Haziran 24th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

BOŞANMA DAVASI İÇİN ÖN HAZIRLIK

BOŞANMA KARARININ ALINMASI

Boşanma kararı, ister erkek isterse kadın için alınması güç ve tekrar düşünülmesi gereken bir karardır. Bu karar her iki eş tarafından ortak olarak verilse dahi psikolojik etkisinin olacağı aşikârdır. Bu nedenle kararının verilmesinde acele edilmemeli, kararın akabinde boşanma davası, mal paylaşımı, çocuk var ise çocukların durumu düşünülmelidir. Eğer boşanma kararında emin değilseniz harekete […]

Yazan |Haziran 21st, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI

Günümüzde insanların eğitim düzeyi ve maddi imkânları dâhilinde evlilik birliğini sona erdirme iradelerinde geçmişe oranla büyük bir artış olduğu aşikardır. İster anlaşmalı boşanma davası isterse çekişmeli boşanma davası olsun açılan boşanma davaları istatistiklerinde son 10 yılda büyük bir artış olduğu sayısal verilerden anlaşılmaktadır. Boşanma davalarında ele alınması gereken birden fazla husus bulunması nedeniyle ayrı ayrı değerlendirme yapmanın […]

Yazan |Haziran 17th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Evlilik birliğinin sağlıklı şekilde yürümesi için ilk koşul eşlerin bir arada yaşamalarıdır. Eşlerin birlikte yaşamaları evlilik birliğinin yüklediği en temel edimlerden biridir. Haklı bir neden olmadan buna riayet etmeyen eş hakkında boşanma davası açılabilir. Türk Medeni Kanunu’nda sayılan özel boşanma nedenlerinden biri de terk nedeniyle boşanmadır. Terk nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin aile hukukundan kaynaklanan […]

Yazan |Haziran 14th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

CHARBACK DE ( TERS İBRAZ) BANKALARIN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mastersard, Visa, American Express, CUP, JCB gibi uluslararası kart lisansörlerinin güvenli e-ticaret için öngördüğü chargeback kurallarında kullanılan kart sahibi bankanın araştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Banka, ödemesi alınan ürünün satıcıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etme yükümlülüğünü taşımaktadır. Yapılan alışveriş neticesinde alıcı ürüne ulaşmadıysa Bankanın chargeback kuralları gereğince ödemeyi iade etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bankanın bu araştırmayı eksik yapması Yargıtay […]

Yazan |Haziran 5th, 2013|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|1 Yorum