SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Temmuz 2013

//Temmuz

TANIMA-TENFİZ DAVASINDA BOŞANMA KARARININ ASLI GEREKİR!

Yurt dışında verilmiş boşanma kararlarının-mahkeme ilamlarının ülkemizde hüküm ihtiva edebilmesi için boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmak gerektiğine önceki yazılarımızda detaylı bir şekilde değinmiştik.

 Boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında yurt dışında verilmiş olan boşanma kararının aslı ve gerekli diğer evrakların mahkemeye ibraz edilmemesi davanın reddi ile sonuçlanmaktadır. Zira aşağıda yer alan Yargıtay kararından da görüleceği üzere […]

Yazan |Temmuz 29th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

FACEBOOK, TWİTTER HESAPLARI BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Günümüzde iletişim kurduğumuz sosyal çevre teknolojinin getirdiği yeniliklerle genişlemekte ve farklı bir boyut kazanmaktadır. İnternet aracılığı ile sosyal paylaşım sitelerinde yeni insanlarla tanışma imkânı bulabildiğimiz gibi tanıdıklarımızla da mesafe söz konusu olmaksızın görüşebilmekte, fotoğraflar aracılığı ile güncel yaşamlarını takip edebilmekte ve gelişmelerden haberdar olabilmekteyiz.

Beğenilerimiz, düşüncelerimiz, kimliğimiz ve internet üzerinde bıraktığımız diğer veriler de gerçek karakterimizin […]

Yazan |Temmuz 26th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

BOŞANMA DAVASINDA YOKSULLUK NAFAKASI

Evlilik kurumunun boşanma ile sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf kusursuz veya daha az kusurlu olması nedeniyle karşı taraftan mali gücü oranın süresiz olarak yoksulluk nafakası isteyebilir. Yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için talepte bulunan eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olması gerekmektedir. Medeni Kanun’ daki bu maddenin amacı boşanma ile yoksulluğa düşecek eşi korumaktır. Evlilik birliği […]

Yazan |Temmuz 17th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

UEFA KARARLARININ SPOR HUKUKU AÇISINDAN YORUMU

Futbol kamuoyumuzda 3 Temmuz Süreci olarak adlandırılan ve birden fazla futbol takımı yöneticisinin şike ve teşvik suçlarından yargılandığı ve temyiz sürecinin devam ettiği davada UEFA, ilk derece yargılamasını yaparak futbol takımlarımıza maddi ve manevi sonuçları çok ağır olan cezalar verdi. Yapılan duruşma neticesinde Beşiktaş JK 1 yıl, Fenerbahçe SK ise 2+1 yıl Avrupa Kupaları’ ndan […]

Yazan |Temmuz 16th, 2013|Spor Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMA DAVALARINDA MANEVİ TAZMİNAT

Evlilik kurumunun boşanma ile sona ermesi nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan, kusurlu taraftan manevi tazminat olarak bir miktar para ödemesini isteyebilir. Bu hüküm 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174/2 maddesinde belirtilmiştir. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için kanunda yazılı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartların ilki tazminat talebinde bulunan eşin kusursuz veya daha az kusurlu olmasıdır. Boşanma […]

Yazan |Temmuz 15th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ TAZMİNAT

Evlilik kurumunun boşama ile neticelenmesi halinde eşler maddi veya manevi yönden zarar görebiliyor. Maddi zarar boşanma nedeniyle eşlerin mevcut veya beklenen menfaatlerinin zarar görmesidir. Burada kastedilen sahip olduğu veya ilerde sahip olmayı beklediği maddi bir menfaati boşanma nedeniyle zarara uğrayan eş kusursuz veya daha az kusurlu olmak kaydıyla diğer eşten maddi tazminat talep edebilir. Maddi […]

Yazan |Temmuz 12th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

NİŞANLANMANIN HUKUKİ STATÜSÜ

Evlenme eşlerin evlilik konusunda hemfikir olmaları ve daha sonra bu fikir birliğini resmi makamlar önünde dile getirmeleriyle tamamlanan hukuki bir kurumdur. Görüldüğü üzere evlilik kurumu 2’ye ayrılmaktadır. İlk aşama eşlerin evlilik konusunda birbirlerine vaatte bulunarak aynı fikri paylaştıkları ve nişanlanma adı verilen aşamadır. Nişanlanma eşlerin evlilik vaadiyle kurulur. Nişanlanma kurumu modern hukuk sistemimize 1926 tarihli […]

Yazan |Temmuz 11th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

AİLE KONUTU ŞERHİ

Aile konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Yerleşim yeri ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 19.maddesinde tanımlanmıştır. Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yere yerleşim yeri denir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri […]

Yazan |Temmuz 8th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|10 Yorumlar

GENEL BOŞANMA NEDENİ: ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

Boşanma Hukuku sistemi ve mevzuatı içerisinde eşler ancak kanunda sayılı sebepleri gerekçe göstererek boşanabilirler. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenlerinin genel ve özel nedenler olmak üzere ikiye ayrıldığını daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Türk Hukuk Sisteminde genel boşanma nedeni “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması”dır. Kanunu 166. maddesinde belirtilen bu neden halk arasında “şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma” […]

Yazan |Temmuz 4th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|24 Yorumlar

BOŞANMA DAVASINDA TELEFON VE SMS KAYITLARI İSTENEBİLİR Mİ?

Son dönemde web sitemizde yer alan ‘Aile ve Şahıs Hukuku’ kategorisindeki yazılarımızı takip eden okuyucularımızın bize sıkça yönelttiği sorulardan birisi de boşanma davasında cep telefonu kayıtlarının ve SMS kayıtlarının ilgili  GSM operatöründen istenip istenemeyeceğidir. Kimi sorularda eşinin cep telefonunun dinlenmesini aile mahkemesinden talep etme istemleri ve mümkün olup olmadığı hususları da yer almaktadır. Sıkça tarafımıza […]

Yazan |Temmuz 3rd, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|250 Yorumlar