SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Ağustos 2013

//Ağustos

2013 YARGITAY KARARI: BOŞANMADA AĞIR KUSURLU EŞE MANEVİ TAZMİNAT

Aşağıda kişilik haklarının ihlali nedeniyle taraflardan daha az kusurlu olan davalı – karşı davacı eş lehine hakkaniyete uygun ve tarafların sosyo-ekonomik durumları ile bağdaşır nitelikte manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken tarafların kusur oranlarının ilk derece aile mahkemesince eşit kabul edilmesi ve manevi tazminata hükmedilmemesi Yargıtay dairesince uygun görülmemiştir.

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Esas : 2013/808

Karar : 2013/13707

Tarih : […]

Yazan |Ağustos 30th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|4 Yorumlar

ANLAŞMALI BOŞANMANIN REDDİ

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’ nun 166. maddesinin 3. fıkrasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasının bir türü olarak düzenlenmiştir.

 Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu’ nda belirtilmiş olan şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlar;

 1-)Anlaşmalı boşanma istemiyle dava açılabilmesi için tarafların evlilikleri en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.

 2-)Anlaşmalı boşanmak isteyen taraflar evlilik birliğini […]

Yazan |Ağustos 26th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

ANLAŞMALI BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARINDA EKSİKLİK

Anlaşmalı boşanma davaları Medeni Kanun’ un 166. maddesinin 3. fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir:

‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları […]

Yazan |Ağustos 23rd, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

TERK NEDENİYLE BOŞANMA : USUL VE ESASLAR

Aşağıda yer alan güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı’ nda terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için gereken ve dava şartı olan ihtarın süresi, usul ve esasları, ihtarın sadece mahkeme tarafından gönderilebileceği ve ihtarı gönderen mahkemenin esas hakkında inceleme yapamayacağı, usulüne uygun ihtarın varlığı halinde terk nedeniyle boşanma davasında esasa geçilebileceği, terk için haklı bir nedenin […]

Yazan |Ağustos 19th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|8 Yorumlar

KİTLELERE REKLAM AMAÇLI TOPLU E-POSTA GÖNDERİMİ(E-MAİL MARKETİNG MAİLİNG) VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

A.Giriş

İnternet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte birey ve kitle algısı değişmiş, her ne kadar doğrulanabilirliği ve güvenirliği tartışma konusu olsa da büyük bir enformasyon havuzu meydana gelmiş, kontrolü alışılagelmiş medyanın tekelinden çıkan bir sosyal medya algısı ortaya çıkmış ve yeni meslekler ile iş sahaları ve yatırım alanları vukuu bulmuş, tanıtım, satış, e-ticaret ve reklam kavramlarında revize […]

Yazan |Ağustos 16th, 2013|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|Yorum Yok

EVLİ KADININ KENDİ SOYADINI KULLANMASINA İLİŞKİN AİHM KARARI

Güncel hukuk mevzuatımızda kadının evlendikten tek başına kızlık soyadını kullanmasına izin verilmemiştir. Bu husus defalarca dava edilmiş ancak Türk yargısı her seferinde bu ayrımcılığa dahil olarak kadının kendi soyadını kullanmasına izin vermemiştir. Bu kez davalar AİHM önüne gitmiş ve AİHM her defasında Türkiye Devleti’ni mahkum etmiştir. Yararlı olması açısında kararlardan birini kısaltılmış olarak aşağıda paylaşıyorum.

 Aşağıda […]

Yazan |Ağustos 15th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMA DAVASINDA DAVACININ ÖLÜMÜ VE HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİL

Boşanma davasında karar kesinleşmeksizin davacının ölmesi, akılda ilk olarak davanın düşeceği, konusuz kalacağı intibasını uyandırsa da müteveffanın boşanma istemi ile dava açmış olduğu eşi dışındaki diğer yasal mirasçılarının hukuki menfaatinin olduğu durumlarda ve talepleri üzerine kusurlu tarafın tespiti için davaya devam edilebileceği her türlü izahtan varestedir.

Aşağıda yer alan YHGK kararında davacının ölümü neticesinde müteveffanın boşanma […]

Yazan |Ağustos 6th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

EVLAT EDİNMENİN HUKUKİ PROSEDÜRÜ

Evlat edinme, edindirilmeye uygun bir çocuk ile edinmeye uygun kişi veya eşler arasındaki hukuki bağ kurularak bu şahıslar arasında çocuk ebeveyn ilişkisi kurulmasına denir. Evlat edinmenin gerçekleşmesi için kanunda yazılı şartlar gerçekleşmeli ve mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Ancak hakim kararı ile çocuk ile kişi veya eşler arasında hukuki bağ kurulmuş olur. Evlat edinmenin ne şartlarda gerçekleşebileceği […]

Yazan |Ağustos 5th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

TANIMA-TENFİZ DAVASINDA TERCÜME TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİLDİR!

Yurt dışında verilmiş olan boşanma kararlarının Türkiye’ de geçerlilik kazanması için açılan boşanmanın tanınması ve tenfizi davalarında evrak asıllarının yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş olması gereklidir. Sadece tercüme yeterli olmayıp işbu tercümenin konsolosluk veya noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi aşağıdaki Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere bozma sebebidir.

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS                     : 2004/4017
KARAR                 : 2004/4905
TARİH                   : […]

Yazan |Ağustos 1st, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok