SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Aralık 2013

//Aralık

BOŞANMA DAVASINDA HAKİMİN KARARI AYRILIK VEYA BOŞANMA OLABİLİR!

Evlilik bir hayat birlikteliğidir ve bir sözleşmeyle kurulur. Türk Hukukunda en şekilci sözleşme evlilik sözleşmesi olarak karşımıza çıkmaktır. Bunun amacı insanları düşünmeye sevk edip, toplumumuzda önem taşıyan aile kurumunu sağlam bir zemine oturtmaktır.

Genel itibariyle evlilik iki tanık huzurunda ve resmi memurun(genelde evlendirme memuru) huzurunda gerçekleştirilir. 4721 sayılı Medeni Kanunumuzun 142. maddenin 2. cümlesi uyarınca “evlilik […]

Yazan |Aralık 31st, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN DAVASI

Cinsiyet değiştirmeye izin davaları Türk Hukuku’na ilk olarak bir önceki Medeni Kanun döneminde girmiştir. Ancak genel esaslar çerçevesinde eski kanunun cinsiyet değişikliğine ilişkin hükümleri çok yetersiz kalmıştır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 40. maddesinde cinsiyet değişikliğine ilişkin daha ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre cinsiyet değiştirmek isteyen kişi öncelikle şahsen başvurarak […]

Yazan |Aralık 27th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

ÖZEL BİR BOŞANMA SEBEBİ: ZİNA

Değişen ve gelişen dünya ile hayat standartlarının iyileşmesi, bireylerin, dolayısıyla da toplumların hayatlarındaki birçok konuyu yeniden düzenlemelerine olanak tanımakta ve bu olanaklar ile birlikte de kişiler, yaşamlarına yeni içerikler kazandırmaktadırlar. Evrensel gelişime fırsat veren bu ilerlemeler, ne yazık ki birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olan dünya ile bireyler de […]

Yazan |Aralık 26th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

BOŞANMA VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

Globalleşen dünya ile birlikte artık evli kadınlar da iş dünyasında pek önemli mevkiler üstlenmekte ve ev hayatlarında kendilerine yüklenen sorumlulukları yerine getirmenin dışında gün be gün daha da büyüyen iş çevresinin de yapı taşlarını oluşturmaktadırlar. Ülkemizde de giderek artan çalışan kadın nüfus oranıyla doğru orantılı olarak, kadın ve kadın haklarına verilen önem artmakta, özellikle de […]

Yazan |Aralık 23rd, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANAN KADININ SOYİSİM PROBLEMLERİ

Boşanma davasının neticelenmesinin ardından kadının kişisel durumunun ne olacağına ilişkin kanun özel bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiştir. Bunun nedeni soyisim konusunda  kadınlara dayatılan hükümlerin kadının hayatına negatif etkilerinin bir ölçüde giderilmeye çalışılması olarak açıklanabilir. Zira kadın evlenme ile kızlık soyadından vazgeçerek eşinin soyadını alır. Evlilik boyunca bu soyismi taşımaya devam eden kadından boşanma ile soyismin […]

Yazan |Aralık 16th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|4 Yorumlar