SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Ocak 2014

//Ocak

NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ NEDİR?

Nişanlılık ilişkisi çeşitli sebeplere bağlı olarak son bulabilir. Nişanlılığın son bulması, nişanlıların birbirleriyle evlenmesi dışındaki sebeplere bağlı olarak gerçekleştiyse, bu durum da evlenme gibi bazı hukuki sonuçlar doğurur. Nişanın bozulması neticesinde meydana gelen hukuki sonuçlardan biri de nişan hediyelerinin geri verilmesidir.

Nişan hediyelerinin geri verilmesi konusu Türk Medeni Kanun’ un 122. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre […]

Yazan |Ocak 31st, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMA DAVASINDA TEDBİR NAFAKASI

Türk Medeni Kanununca bakım ve yardım nafakası olmak üzere iki ayrı görünüme sahip olan nafaka, özellikle son yıllarda boşanma davalarında görülen artış ile daha da dikkat edilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Boşanma davalarından ayrı olarak incelenmesi gereken yardım nafakası TMK’nın 364.maddesi ve devamında herkesin, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile […]

Yazan |Ocak 30th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET NEDENİYLE BOŞANMA

Bu yazımızda belki de çok pozitif bir konu seçmeyi başaramamış olabilirim. Ancak bir avukat olarak okuduğunuzda işlevi olan ve gündelik yaşamında bu dertten muzdarip insanların faydalanabileceği bir konu seçme gayesi içerisindeydim. Birden fazla konu arasında seçim yapmaya çalışırken zaruri olana önce değinmenin daha doğru bir seçim olacağı kanaatine vardım.

Evet, konu başlığımız şiddet ve sonrasında kaçınılmaz […]

Yazan |Ocak 28th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

SOY BAĞININ KURULMASI

Soy bağı kavramı bir kişinin anası ve babasıyla olan bağı açıklar. Kanunumuz iki çeşit soy bağı şekli öngörmüştür. Bunlardan ilki çocuğun ana ve babası arasındaki kan bağından doğan soy bağıdır. İkinci olarak evlatlık edinme ile kazanılan soy bağı vardır. Kan bağı ile oluşan soy bağıyla evlat edinme aracılığıyla kazanan soy bağının kural olarak bir farkı […]

Yazan |Ocak 24th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMAYA KARAR VERMEK

Çağdaş ve laik bir toplumun getirisi olarak anayasa ve medeni kanunda düzenlenen aile, Türk toplumunda yerini her zaman koruyan ve çağcı birtakım gelişmelerle birlikte koruduğu önemi artırarak ilerleyen bir kavram olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler konusunun ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41.maddesinde de belirtildiği gibi aile, Türk toplumunun temelidir […]

Yazan |Ocak 20th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMA NEDENLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Medeni Kanunumuz boşanma sebeplerini 161-166 madde arasında saymıştır. 166. madde hariç diğer maddeler boşanmanın sebeplerini özel olarak düzenlediği için onlara özel boşanma nedenleri denmektedir.

 Zina

 Zina Medeni Kanun madde 161’de açıklanmıştır. ‘’ Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.  Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden […]

Yazan |Ocak 17th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMA HARİCİ AYRILMA – MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen, gerektiğinde toplumsal yaşamı ilke ve yasalara göre devam ettirmeye yönelik amaçla güncel problemlere çözüm üreten, toplumun ihtiyaçlarını düzenleyen kurallarla birlikte adaleti en muntazam şekilde gerçekleştirme ve uygulama amacı güden hukuk, bütün bu gayelerin uygulanmasını yaptırımlarla sonuca bağlamaktadır. Gündelik hayatta en basitinden yapılan bir işlem bile esasen hukuk kavramı […]

Yazan |Ocak 13th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

BOŞANMAYA GENEL BİR BAKIŞ

Çağımızda kimi bakış açılarına göre bir problem, kimi düşüncelere göre de normal bir olgu olarak görülen boşanma, eşlerin bundan sonra devam edecek olan yaşamlarında hukuken ve fiilen ayrı olma durumlarıdır. Türk Medeni Kanununun 161.maddesi ve devamında kadın ve erkeğe eşit hak tanınarak düzenlemeye tabi tutulan boşanma konusu, boşanmanın sebepleri, dava, yargılama usulü, boşanmada mal rejimi […]

Yazan |Ocak 6th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

EVLENMENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Evlenme, nişanlıların nişanlılıklarını evlilik birliği meydana getirme neticesinde sona erdirmeleridir. Evlilik aile hukuku bakımından bir sözleşmedir. Medeni Kanun 142. madde uyarınca ‘’Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur.’’

 EVLENME YAŞI

Olağan Evlenme Yaşı:

Evlenme için kanunun belirlediği yaşa evlenme erginliği denir. (Saymen-Elbir, 73) Medeni Kanun 124. maddesinde şöyle demiştir: ‘’ Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.’’ […]

Yazan |Ocak 3rd, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar