SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Şubat 2014

//Şubat

Boşanma Davasında Tanığın Önemi

Boşanma davalarında istenilen neticenin gerçekleşmesi bakımından doğrudan önem arz eden tanık beyanları, polis veya jandarma gibi kolluk güçlerinin yardımlarıyla tarafların sosyal ve ekonomik yapıları hususlarında yapılan zabıta araştırmaları, dava dosyaları ve fotoğraf ya da mektup gibi öne sürülen kanının ispatına yarayan her türlü belge, davanın seyri ve haklılığın kanıtla desteklenmesi açısından ehemmiyet taşıyan ispat araçlarındandır.

Uygulamada […]

Yazan |Şubat 27th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlilik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshedilip feshedilemeyeceği, fesih gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçi alacaklarının talep edilip edilemeyeceği soruları ile sıkça karşılaşıyor olmamız hasebiyle bu makalemizde İş Kanunu ve İş Hukuku mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunalım istedik.

4857 sayılı İş Kanunu’ nun yürürlüğe girmesine rağmen 1475 sayılı mülga İş Kanunu’ nun bazı hükümleri […]

Yazan |Şubat 26th, 2014|İş Hukuku|303 Yorumlar

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hukuk dünyasının güncel davaları arasında kabul edilen boşanma davası, çiftlerin uzlaşarak ya da birinin diğerinden bağımsız olarak, boşanmaya neden olan sebebin ileri sürülmesiyle birlikte eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesine başvuruda bulunmalarıyla açılmaktadır.

Ancak bu başvuru kapsamında gerçekleştirilecek olan hukuki prosedürler, çoğu kişi tarafından kompleks yapıya […]

Yazan |Şubat 22nd, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Davalarında Telefon Dinlenebilir Mi?

Günümüzün herkesçe ikrar edilen teknoloji dünyasında, bilişim çağı olarak adlandırılan bu dönemle birlikte birey, kurum ve topluluklar arasında erişim bağlamında zaman veya mekanın önemi olmaksızın çeşitli araçlar kullanılarak iletişim kurulabilmekte, artık hayatın olağan düzeni karşısında kişilerin sorumlulukları kapsamında olan günlük işler türlü teknoloji ağlarının yardımıyla yürütülebilmektedir. Genelden özele, kitlelerden bireye indirgenerek insanların yaşamını doğrudan kuşatmış […]

Yazan |Şubat 20th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|3 Yorumlar

Eşim çalışmama izin vermiyor. Boşanma sebebi midir?

Eski çağlardan günümüze bilgili ve eğitimli nesillerin yetişmesinde önemli roller üstlenen kadınlar, tarih zamanları içerisinde, dönemin durum ve özelliklerine göre çeşitli alan ve statülerde çalışarak ülkelerin gelişmesinde doğrudan pay sahibi olan ekonomik faaliyetlere katılmışlardır. Küreselleşen dünya ve eğitim seviyesindeki artış ile artık iş hayatının daha çok içinde olan kadın, ülkemizde çeşitli yasal düzenlemelerle birlikte çağdaş […]

Yazan |Şubat 18th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Davasında Neler Delil Olabilir?

Boşanma davasında davanın açılması, maddi manevi tazminat talebi, nafaka talebi, varsa çocuğun velayeti ve mal paylaşımı gibi hususlara önceki yazılarımızda değinmiştik. Bu yazımızda boşanma davasının açılmasının yanı sıra istenen sonuç olan boşanma ve diğer taleplerin aile mahkemesi nezdinde kabul görmesi için gerekli ispat kavramına, diğer bir deyişle boşanma davasında delil durumuna değineceğiz.

Açılan yahut açılacak olan […]

Yazan |Şubat 17th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|6 Yorumlar

Boşanmada kusurlu bulunan eş müşterek çocuğun velayetini alabilir mi?

Evlilik süresince çocuğun velayeti ana ile baba da ortak olarak bulunur. Bizim hukukumuzda evlilik sonrasında boşanmanın neticesinde çocuğun velayeti ana ile baba da müşterek bulunmaz, ana ile babadan herhangi birine yahut şartlar gerektirirse vesayet makamına verilir. Hâkim çocuğun velayeti konusunda taraflardan talep gelmediği zaman dahi re’sen hareket eder. Hâkimin çocuğun velayetinde ki takdir yetkisi geniştir […]

Yazan |Şubat 14th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Tanıma Tenfiz Davasında Tercüme ve Onay

Yurtdışında verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma tenfiz davası açılması gereklidir. Tanıma tenfiz davası Milletlerarası Özel Hukuk hakkındaki mevzuat gereğince şekli bir dava olarak nitelendirilebilir. Zira tanıma tenfiz davasının olumlu sonuçlanabilmesi için zorunlu ve gerekli belgelerin dava dosyası içeriğinde yer alması gerekmektedir.

Yabancı bir ülkede verilen boşanma ilamının tanınması ve tenfizi davasında yabancı mahkeme […]

Yazan |Şubat 11th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMA SEBEBİ OLARAK ŞİDDET KAVRAMI

İnsanlık tarihi boyunca var olan, zamana ve topluma göre değişmesiyle birlikte saldırganlık güdüsünün dışa vurum şeklinde vücut bulduğu bir olgu olarak şiddet, bilimsel gerçeklere göre, kaynak açısından toplumsal ve çevresel birtakım faktörlerin sentezi sonucu ortaya çıkan ve temelinde tek bir nedeni barındırmamasının yanında psikolojik, ahlaki, siyasi, ekonomik ve hukuksal olarak kategorize edilebilen, güç ve baskıyı […]

Yazan |Şubat 10th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

ŞİDDET, TEHDİT NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI VE KORUMA KARARI

Eşiniz tarafından şiddete maruz kalıyor veya tehdit, hakaret, aşağılama gibi davranışlarla karşı karşıya kalıyor iseniz;

TMK m.166/1 gereğince evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede sarsılmış eşlerden her biri boşanma davası açabilmektedirler. Boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat ile nafaka talep edilebilmektedir. Eşiniz tarafından tehdit ediliyorsanız 6284 sayılı kanunca boşanma davanızla birlikte ya da […]

Yazan |Şubat 8th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|ŞİDDET, TEHDİT NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI VE KORUMA KARARI için yorumlar kapalı