SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Mart 2014

//Mart

Anlaşmalı Boşanmak İçin İşte Yapılması Gerekenler!

Boşanmak isteyen kişilerin en kısa sürede, çabuk, kolay ve tabir-i caiz ise sorunsuz olarak boşanabilmesi, maddi ve manevi ve psikolojik olarak daha fazla yıpranmaması, varsa müşterek çocukların olumsuz olarak etkilenmemesi adına tercih edilmesi gereken hukuki yol anlaşmalı olarak boşanmaktır.

Öncelikle yapılması gereken husus boşanma kararının alınmasıdır. Boşanma kararının alınması bir anda olmamalı ve evlilik birliğinin devam […]

Yazan |Mart 30th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

İsim Ekletme Davası

İsim ekletme, değiştirme yahut düzelttirme davası uygulamada sıkça karşılaştığımız bir dava türüdür. Kişiler ebeveynleri tarafından konulan isimler ile çağrılmayabilir yahut tanınmayabilir ya da ek olarak başkaca bir isimle de anılabilirler. İşte bu durumda isim ekletme davasının varlığından bahsetmek gerekmektedir. Örneğin Ahmet isimli bir kişi arkadaş çevresi, iş yahut okul yaşamındaki çevresi tarafından Ahmet Hasan ismiyle […]

Yazan |Mart 28th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|25 Yorumlar

Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir Kararı

İhtiyati tedbir, hukuk mahkemelerinde görülmekte olan dava türlerinde karşımıza çıkan, ilgili kanunda, emredici hususiyetiyle birlikte teferruatlı bir şekilde düzenlenen ve bununla birlikte esasen kelime anlamları itibariyle ilerisi düşünerek yapılan hazırlık anlamı taşıyan hukuki bir terimdir.

Hukuki olarak bir tür geçici koruma niteliği taşıyan ihtiyati tedbir, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389.maddesi uyarınca mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme […]

Yazan |Mart 25th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161.maddesi ve devamında sayıldığı üzere boşanma, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması sebeplerine dayandırılabileceği gibi anlaşmalı boşanma şeklinde de gerçekleşebilmektedir.

Boşanma konusunda en önemli hususlardan bir tanesi de evliliğin yasal olarak sona erdirilmesi manası taşıyan […]

Yazan |Mart 24th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|8 Yorumlar

Twitter Erişiminin Tamamen Engellenmesi Hukuka Aykırıdır

Birkaç gün önce adeta ülkenin gündemine bomba gibi oturan sosyal bir paylaşım sitesi, mikro blog olan Twitter’a erişimin engellenmesi kararının hukuki mahiyeti ile ilgili her ne kadar medyada çeşitli değerlendirmelerde bulunsak da süreci yazılı olarak da değerlendirelim istedik.

5651 Sayılı İnternet Hakkındaki Kanun şubat ayında yapılan değişiklikler ile birlikte URL bazlı engellenme, erişim sağlayıcı, erişim sağlayıcıları […]

Boşanma davası hangi hallerde reddedilir?

Hakimin geniş takdir yetkisine sahip olduğu boşanma davalarında, davayı kabul veya reddetme, delillerin sunulmasının ardından tanıkların ve tarafların dinlenmesiyle gerçekleşmektedir. Hakim, bir boşanma davasının kabulüne veya reddine karar verirken öncelikle evlilik birliği içerisinde evliliğin özüne ve ruhuna aykırı olarak boşanma davalarında temel ilkelerden sayılan kusurun varlığını, kusurlu tarafın dava açmaya hakkı yoktur kaidesinden yola çıkarak […]

Yazan |Mart 20th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|50 Yorumlar

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açtığı Önemli Midir?

Boşanma davalarında toplumda vuku bulan genel kanaatin aksine boşanma davasını hangi tarafın açtığının boşanma davasının seyri açısından bir önemi bulunmamaktadır. Boşanma davaları söz konusu olduğunda, kanun koyucu tarafından geniş takdir yetkisiyle donatılan hakim, boşanma davasını hangi tarafın açtığına önem göstermeksizin davanın açılması ile birlikte iddia edenin-davacının boşanmak için öne sürülen gerekçelerin doğruluğunu ve davacı veya […]

Yazan |Mart 19th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Sanal alışverişte sözleşme ne zaman kurulur?

Gelişen teknolojiyle birlikte internet kullanımı da hızlı bir şekilde çoğalmaya başladı. Özellikle son dönemde hemen hemen her evde internetin bulunması ve kullanılması ile birlikte firma yetkilileri de ürünlerini tüm tüketicilerle daha kolay ve masrafsız bir şekilde ortak bir payda da buluşturmak için interneti tercih etmektedirler. Böylelikle üreticiler ürünlerini daha çok müşteriye ulaştırmış ve dükkan ve […]

Aldatma Nedeniyle Boşanmada İspat

İnsanın var olduğu ilk çağlardan günümüze kadar geniş bir yelpaze ekseninde değerlendirilen, kültür, sosyal çevre ve kişilerin hayat tarzlarının bir görünümü olarak somutluk kazanan ilişkiler, dinamik bir yapıya sahip olan günümüz dünyasında, özellikle gelişen teknolojinin sunduğu imkanların toplumca hoş karşılanmayan davranışların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmasıyla birlikte bireylerin birbirine yabancılaşması ve sadakat duygusunun insanların yaşamlarında belki de […]

Yazan |Mart 16th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|15 Yorumlar

Boşanmak için avukata ihtiyaç var mıdır?

Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatlar, gizlilik ve karşılıklı güven ilkelerinin gerektirdiği şekilde hukuki bilgi ve tecrübelerini adaletin gerçekleşmesi ve kişilerin yararlanması gayesiyle kullanarak, en basit tanımla her tür hukuki meselenin yetkili kurumlar nezdinde çözümlenmesini sağlamaktadırlar. Günümüzde sıklıkla karşılaşan bir olgu olan boşanma ve boşanma davalarının açılması ile davanın seyri bakımından […]

Yazan |Mart 14th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok