SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Temmuz 2014

//Temmuz

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Türk Hukuk Sistematiği içerisinde önemli yer işgal eden sözleşme türlerinden biri de ölünceye kadar bakma sözleşmesidir. Bu sözleşmenin uygulamada ki yeri hiç azımsanmayacak seviyededir. Ancak bu sözleşmenin kanunda önemli geçerlik şartları mevcut olmakla birlikte bilgisizlik nedeniyle yapılan sözleşmeler ciddi problemler yaratmak ve önemli mağduriyetlere yol açmaktadır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi kaynağını 2 farklı kanundan almaktadır. Bu […]

Yazan |Temmuz 30th, 2014|Miras Hukuku-Davaları|9 Yorumlar

Kıdem Tazminatı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bir işyerinde 1 yıl ve daha fazla çalışan bir işçi kıdem tazminatı adı altında giydirilmiş bir ücrete hak kazanır. Burada her tam 1 yıl için işçinin 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında hesaplama yapılır. Kıdem tazminatı sosyal devlet olmanın ve bir işyerine sadakatle hizmet etmenin bir ödülü olarak öngörülmüştür.

Bu konuda tarafımıza gelen sık soruları aşağıda […]

Yazan |Temmuz 26th, 2014|İş Hukuku|145 Yorumlar

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı Tazminatı Davası

İstatistikî verilere göre trafik kazalarının yüzde doksanı maddi hasarlı olmaktadır. Meydana gelen trafik kazaları ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı olabilir. Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan araçlar polis çağırmaksızın kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyebilirler. Maddi hasarlı trafik kazası sonucu tarafların tutanağın tutulması bakımından anlaşamaması durumunda kaza maddi hasarlı da olsa polis çağırmak ve tutanak […]

Yazan |Temmuz 23rd, 2014|Trafik Hukuku|234 Yorumlar

Mirastan kimler pay alabilir?

Miras Hukuku, mirasbırakanın ölümü ile mal, hak ve borçlarının mirasçılarına geçmesi hususunu içeren hukuk alanıdır. Burada kimlerin mirasçı statüsünde oldukları önemli bir problemi oluşturmaktadır. Hukuk sistemimiz mirasçıları belirlerken iki kola ayırmıştır. Bu kollardan biri yasal mirasçılar diğer ise atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar sırf kan bağı nedeniyle mirastan hak sahibi olan kişilerden oluşmakta iken atanmış mirasçılar […]

Yazan |Temmuz 21st, 2014|Miras Hukuku-Davaları|16 Yorumlar

Kredi dosya masrafı iadesi nasıl alınır?

Büyük finans kuruluşları olan bankalar tüketicilere ihtiyaç kredisi, konut kredisi, araç kredisi, bayram kredisi vs. adı altında birçok kredi imkanı sunmaktadır. Ancak bankalar bu kredileri kullandırırken tüketicilerden ciddi faiz oranları talep etmektedir. Bankalar talep ettikleri bu faizlerin yanı sıra usule ve yasaya aykırı olarak dosya masrafı adı altında da kredi miktarına göre değişen oranlarda bedeller […]

Yazan |Temmuz 10th, 2014|Tüketici Hakları|Yorum Yok

Reddi miras halinde emekli aylığını alabilir miyim?

Mirasın reddedilmesinin hangi koşullarda gerçekleşebileceği ile ilgili bilgileri bir önceki makalemizde sizinle paylaşmıştık. Kendilerine kalan borca batık mirası reddetmek isteyen mirasçıları en çok düşündüren husus vefat edenden kalan emekli maaşını (ölüm aylığını) almaya devam edip etmeyecekleri hususudur. Bu konu ile ilgili tarafımıza gelen soruları cevaplamak amacıyla bu makalede gerekli bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağız.

Mirasın reddedilmesi ile […]

Yazan |Temmuz 7th, 2014|Miras Hukuku-Davaları|9 Yorumlar

Ceza Davasında/Yargılamasında Tutuklama

Ceza Hukuku ve mevzuatı bakımından soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki ayrı aşama bulunmaktadır. Bu nedenle hukuk davalarında olduğu üzere ceza davasını bireysel olarak açmak söz konusu olamamaktadır. Soruşturma aşamasının sona ermesi ile birlikte C. Savcısı “yeterli suç şüphesi” nin varlığı halinde iddianame düzenleyecek ve düzenlenen iddianamenin kabulüyle cezai kovuşturma(ceza davası) başlayacaktır.

Tutuklama Ceza Muhakemesi Kanunu’nda […]

Yazan |Temmuz 4th, 2014|Ceza Hukuku|1 Yorum

Konut Kredilerinde Dosya Masrafı İadesi

Bankalar tüketiciler tarafından çekilen konut kredilerinde dosya masrafı adı altında önemli bir tutarı haksız ve hukuka aykırı olarak tüketicilerden zorla tahsil etmektedirler. Bankalar tarafından talep edilen bu tutarlarda tüketiciye herhangi bir itiraz hakkı tanınmamakta ve çekilen krediden tahsil edilerek tüketicinin rızası dışında banka geliri olarak kaydedilmektedir. Gerek Yargıtay’ın gerekse ilk derece mahkemelerinin birçok kararında dosya […]

Yazan |Temmuz 3rd, 2014|Tüketici Hakları|Yorum Yok