SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Eylül 2014

//Eylül

Boşanmada Genel Nedenler Nelerdir?

Kanunda özel olarak düzenlenmeyen ve önceden öngörülemeyen birçok benzer sebep, doktrinde boşanmanın genel sebepleri başlığı altında incelenmiştir. Detaya inilmesi mümkün olmayan boşanmaya neden teşkil edebilecek birçok sebep TMK 166. maddede kendine yer bulmuştur. Tek maddede yer almasına rağmen kanun koyucu maddenin her fıkrasında farklı bir perspektifte düzenlemeler yapmıştır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Eşlerin ortak yaşamı sürdürmelerine […]

Yazan |Eylül 30th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Dışında Evlilik Birliğini Sona Erdiren Haller

Evlilik birliğinin sona ermesi hallerini ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği ve boşanma olarak 4 farklı şekilde incelemek mümkündür.

Ölüm; eşlerden birinin ölümü durumunda evlilik birliği kendiliğinden sona ermiştir. Çünkü artık evlilik akdinde yer alan taraflardan biri hayatta değildir. Herhangi bir davaya, karara gerek duyulmamaktadır.

Gaiplik; kişinin kesin olmamakla birlikte ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süredir haber […]

Yazan |Eylül 26th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Aile Hukuku Bakımından Resmi Nikah ve Dini Nikah

Resmi nikah, Türk Medeni Kanununda düzenlendiği şekliyle gizli evlenmelere engel olmak, altsoyların soybağlarının kesin olarak belirlenmesini temin etmek üzere evlenme memuru önünde usulüne uygun olarak yapılan bir törendir. Bu usule uyulmaksızın yapılan evlilikler devlet tarafından tanınmaz ve hiçbir hukukî geçerlilik taşımamaktadır.

Dinî nikah ise bireylerin mensubu oldukları dinin gereklerini yerine getirmek amaçlı yaptıkları özel bir muameledir. […]

Yazan |Eylül 24th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

Eşim Boşanmak İstemezse Boşanma Gerçekleşir Mi?

Evliliğin sona erdirilmesi arzusuyla boşanmak isteyen kimse boşanma davası açmak zorundadır. Türk Medeni Kanunu’na göre anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma şeklinde bir ayrım yapılmaktadır. Çekişmeli boşanma ise kanunda aldatma, hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması(şiddetli geçimsizlik), terk şeklindeki alt başlıklarla […]

Yazan |Eylül 19th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|53 Yorumlar

Boşanma Sürecinde 5 Altın Kural!

Boşanma, kararın alınmasından itibaren zorlu ve kimi zamanda yıpratıcı bir süreci peşi sıra getirmektedir. Bu nedenle boşanma sürecine girmek üzereyseniz dikkat etmeniz gerekenlere aşağıda değinmekte fayda olacağı kanaatindeyiz.

1.Kural: Boşanmaya Karar Vermek

Kimi zaman ani kızgınlıklar kimi zaman ise çevresel etkenler eşleri boşanma sürecine itmektedir. Boşanma tabiri caiz ise enine boyuna düşünülmesi gereken ve çoğu zaman geri […]

Yazan |Eylül 15th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|37 Yorumlar

Miras Davası ve Miras Hukuku Avukatı-Sorular ve Cevapları

Yasal miras paylaşımı nasıl yapılır?

Yasal miras paylaşımı mirasbırakanın bir vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Ölümünden önce yasal şartlara uygun bir vasiyetname bırakan şahsın malvarlığı saklı paylara riayet etmek kaydıyla vasiyetnamesinde belirttiği şekilde paylaştırılır. Ancak bir ölmeden önce bir vasiyetname düzenlemeyen kişinin mirası eşinin hayatta olup olmamasına göre farklı şekilde paylaştırılacaktır. Mirasbırakanın eşi hayatta ise […]

Yazan |Eylül 12th, 2014|Miras Hukuku-Davaları|1.147 Yorumlar

Sorunsuz Boşanma Süreci Nasıl Olur?

Boşanma, yasal olarak kurulan evlilik müessesinin sona erdirilmesidir. Eşlerden birinin yahut her iki eşin de boşanma yönünde karar alması ile evlilik müessesinin sona erdirilmesi için ilk adım atılmış olmaktadır.

Belirtmekte fayda olacaktır ki, hiç kimse boşanmak için yahut boşanma düşüncesi ile evlenmediği gibi hayatını da bu olasılık üzerine kurmamaktadır. Boşanma süreci her ne kadar taraflar açısından […]

Yazan |Eylül 8th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok