SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Aralık 2015

//Aralık

Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi

Mahkemeler tarafından verilip de kesinleşen mahkumiyet hükümleri sonrasında, verilen cezalar belirli ilkeler ve şartlar doğrultusunda infaz ettirilir. Cezaların infazıyla ulaşılmak istenen amaç hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak ve hükümlünün yeniden sosyalleşmesini sağlamaktır. Dolayısıyla infaz hem toplumun hem de hükümlünün sağlığı için gerekli olup, ceza yargılamasının da nihai sonucudur. Şüphesiz […]

Yazan |Aralık 29th, 2015|Ceza Hukuku|1 Yorum

Boşanma Davası Avukatı – Merak Edilen 100 Soru 100 Cevap

1-) Evlilik için gereken evlilik yaşı kaçtır?

Evlilik sözleşmesinin yapılabilmesi için gereken şartlardan biri tarafların evlenme ehliyetine sahip olmasıdır. Bir kimsenin evlenmeye ehil olabilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması ve kanunda öngörülen yaş sınırını aşmış olması gerekir. Yaş sınırı evlenecek kimselerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerini tamamlamaları için gereklidir. Erginlik yaşı olan 18 yaşını dolduran kişiler […]

Yazan |Aralık 25th, 2015|Aile ve Şahıs Hukuku|113 Yorumlar

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu Bakımından Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen kaçakçılığı suçu TCK’ da uluslar arası suçlar kısmında, soykırım ve insanlığa karşı suçlar bölümünde 79. Maddede düzenlenmiştir. Bu suçla en başta ulusal kamu düzeni ve uluslar arası toplum düzeni korunmaktadır. Ayrıca göçmenlerin vücut bütünlükleri ve malvarlığı değerleri de korunmaktadır.  Göçmen kaçakçılığı suçunda rıza söz konusu olsa da kişilerin […]

Yazan |Aralık 22nd, 2015|Ceza Hukuku|31 Yorumlar

İpotekli İcra Takibi

İpotek, mevcut veya ileride doğması kesin ya da muhtemel olan bir alacağı teminat altına alan bir taşınmaz rehini türüdür. İpoteğin tesisi anında miktarı belirli olan alacaklar için anapara ipoteği, miktarı belli olmayan ancak ileride tahakkuku kesin ya da muhtemel alacaklar içinse üst sınır ipoteği kurulmaktadır. İpoteğin türü paraya çevrilip takip edilmesi noktasında farklılıklar yaratmaktadır. İpotek […]

Yazan |Aralık 21st, 2015|Genel|1 Yorum

Parada Sahtecilik Suçu Cezası

Parada sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu’ nun kamu güvenine karşı suçlar başlığında 179. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanuni düzenlemeye göre parada sahtecilik suçunda memlekette ve yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan paranın sahte olarak düzenlenmesi, muhafaza edilmesi, tedavüle koyulması ve sahte olarak üretilmesiyle ülkeye sokulması cezalandırılmaktadır. Suç kamu güvenilirliğine karşı işlendiğinden suçla korunan hukuki değer kamuya duyulan güvendir. […]

Yazan |Aralık 9th, 2015|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Tefecilik Suçu Ceza Davası

İhtiyaç sahipleri çeşitli nedenlerle, kamu gücünün kontrolü olmaksızın faiz karşılığı ödünç para almaktadır. Ancak alınan bu ödünç paranın ödenmemesi kişiyi kontrolsüz bir borç batağına sokmakta ve çeşitli yaptırımlara neden olmaktadır. Bu nedenle ülkemizde, kamu denetiminden uzak izinsiz faiz karşılığı para verilmesi yasaklanmıştır.

Tefecilik Suçu

Türk Ceza Kanunu uyarınca kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para vermek fiili […]

Yazan |Aralık 7th, 2015|Ceza Hukuku|2 Yorumlar

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde 105. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Madde gerekçesi uyarınca cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel […]

Yazan |Aralık 4th, 2015|Ceza Hukuku|15 Yorumlar