SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Mayıs 2017

//Mayıs

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Türk Ceza Kanunu’ nun 235. Maddesinde düzenlenen “ihaleye fesat karıştırma suçu” ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

İhale kelime olarak iş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesi anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunu anlamında ilgili suçun oluşabilmesi için ihalenin kamu kurum veya kuruluşları […]

Yazan |Mayıs 31st, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi Kast ve Taksir Kavramı

Cezanın şahsiliği nedir?

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi uyarınca kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir. Kişi başkasının işlediği fiillere iştirak veya yardım gibi eylemlerde bulunmadıkça sorumlu tutulamaz. İşbu duruma ceza muhakemesi açısından “ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi” denir. Türk Ceza Kanunun 20. Maddesinde düzenlenmiştir.

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi uyarınca tüzel kişilerin cezai sorumluluğu olmayacağı anlamı ortaya çıkabilir. […]

Yazan |Mayıs 22nd, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Türk Ceza Kanunu’ nun 122. maddesinde hüküm altına alınan nefret ve ayrımcılık suçu hürriyete karşı suçlar başlığı altında incelenmiştir. Hukuki bir anlamda ifade etmek gerekirse ayrımcılık, insanlara karşı ön yargı ve düşmanlık duyguları ile farklı davranmak olarak nitelendirilebilir. Yine bu suç minvalinde ayrımcılık yasağına ilişkin uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmış ve Anayasa’ nın 90. maddesi […]

Yazan |Mayıs 16th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Uluslararası Casusluk Suçu ( TCK 331)

Uluslararası casusluk suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun ‘Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk’ başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 331. maddede yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin edilmesi, uluslararası casusluk suçu olarak tanımlanmıştır.

Uluslararası […]

Yazan |Mayıs 2nd, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok