SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Ocak 2018

//Ocak

Hukuk Davalarında Delil Sunma Süresi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu bakımından yargılamanın yapıldığı tüm davalarda (boşanma davaları, iş hukukundan kaynaklı alacak davaları, miras hukuku kapsamındaki davalar vb.) delil sunma süresi ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 20.04.2016 Tarih, 2014/2-695 Esas ve 2016/522 sayılı kararı ile hukuk camiasında tartışmalı olan hukuk davalarında delil sunma süresi ve süreci ile ilgili bağlayıcı nitelikte karar […]

Yazan |Ocak 30th, 2018|Genel|Yorum Yok

Son Düzenleme İle Yurtdışında Boşananlar Ne Yapmalı?

Her ülke bağımsızlık ve egemenlik erklerine dayanarak yargılama faaliyetlerini de kendileri yürütür. Bu sebepten ötürü her ülkenin yargı organının verdiği kararlar da o ülkenin egemenlik sahası içerisinde hüküm doğurur.

Yabancı bir mahkeme kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın uygulanacağı ülkede geçerlilik kazanmasına, tanınmasına veya tenfiz edilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, icra […]

Yazan |Ocak 16th, 2018|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

Ceza Davasında Delil Kavramı ve Delil Çeşitleri

Ceza muhakemesinde maddi gerçek araştırıldığından her şey delil olarak kabul edilir. Bu, delil serbestliği ilkesinin bir sonucudur. Ancak, ceza yargılamasında maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla, sınırsız, hukuk kurallarına aykırı ve sanık haklarını hiçe sayan yöntemler izlenemez. Ceza muhakemesinde amaç; meydana gelen somut olayla ilgili maddi gerçeğe ulaşmak ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde olayın delillerle ispat […]

Yazan |Ocak 8th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok