SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Nisan 2018

//Nisan

İnanlar İnşaat Mağdurları Hukuken Ne Yapmalı?

Tarafımıza yöneltilen sorular nedeniyle gündemdeki İnanlar İnşaat’ın ile ilgili mağdurların süreci hukuken nasıl yönetmesi, nereden başlaması gerektiği ile ilgili bazı noktalara değinme zorunluluğumuz doğmuştur. Serdar İnan’ın yaptığı açıklamanın ertesi günü tapu müdürlükleri ve adliyelerde rutin yoğunluğun üzerine çıkıldığını araştırma yapmak için gittiğimizde net olarak birebir gördük, yaşadık. Yapılan, pazarlanan, fiili teslim edilen yahut edilmeyen İnanlar […]

Yazan |Nisan 20th, 2018|Tüketici Hakları|Yorum Yok

Cezanın Ertelenmesi ve HAGB Arasındaki Farklar

HAGB, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetim süreci sonunda açıklanmamasını ifade eder. Cezanın ertelenmesi ise mahkemece mahkumiyet hükmü verilmesi ile infazının denetim süreci ile yapılması ve sürenin tamamlanması ile bitmiş kabul edilmesi anlamına gelir. Cezanın ertelenmesi ile hapis cezasının infazının ertelenmesi uygulamada kavram olarak karıştırılmaktadır.

HAGB kararı ile sanığın denetim sürecini sorunsuz bir şekilde geçirmesi […]

Yazan |Nisan 19th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Mahkemesinde Duruşma Nasıl Olur?

Ceza davası, ceza soruşturmasının tamamlanması ile düzenlenen iddianamenin ceza mahkemesince kabulü ile başlamakta ve hüküm verilmesi neticesinde kesinleşmesi ile sona ermektedir. İddianamenin kabulüyle başlayan dava sürecinde mahkemece duruşma günü belirlenir, duruşmada hazır bulunması gereken kimseler duruşmaya çağrılır, toplanması gereken deliller ve duruşmaya kadar yapılması gereken işler ve yapılacak hususlar ile ilgili tensip zaptı düzenlenir. Gönderilmiş […]

Yazan |Nisan 12th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi ve Derinleştirilmesi

Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma evrelerinde delillerin toplanması, tartışılması, değerlendirilmesi ile birlikte maddi gerçeğe ulaşma amacıyla hareket edilmekte, suç işlediğinden bahisle kişinin cezalandırılması amaç değil amaca ulaşılması neticesinde ortaya çıkan beraat yahut mahkumiyet sonuçlarından birisi olmaktadır. Bu kapsamda yargılamanın temeli kişileri değil vakıaları ve bu vakıaların değerlendirilmesi ile ulaşılan gerçekleri baz almaktadır.

Ceza mevzuatımızla amaçlanan uygulama […]

Yazan |Nisan 10th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok