SORUNUZ MU VAR?

Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku

/Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku

CHARGEBACK (TERS İBRAZ) NEDİR?

Türkçe’ ye ters ibraz olarak çevrilen chargeback kredi kartı ile ödemesi yapılan ancak karşılığında alınması gereken mal veya hizmeti hiç veya gereği gibi alınmaması nedeniyle ödenen paranın ilgili kredi kartına iade edilmesi işlemine verilen isimdir. Elektronik ticaret alanında oldukça önemli olan chargeback, tüketicilerin dolandırılmasının engellenmesi için ciddi bir önlem niteliğindedir.

Kabaca süreci anlatmaya çalışalım; Kredi kartından […]

Yazan |Mayıs 27th, 2013|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|3 Yorumlar

İNTERNET ORTAMINDA HAKARET

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

Esas : 2004/8763

Karar : 2005/21445

Tarih : 05.12.2005

İNTERNET ORTAMINDA HAKARET

ELEKTRONİK POSTA HAKARET (eposta – email ile Hakaret ve Sövme) 

HAKARET SÖVME

IP ADRESİNDEN SUÇUN İŞLENDİĞİ BİLGİSAYARIN TESPİTİ GEREKLİLİĞİ (Kamuya Açık İnternet Kafeden Gönderilen Mesaj)

TCK.125

Kendisine zayıf not veren öğretim görevlisi, mağdur ile birkaç kişiye gönderdiği “e-posta” iletisiyle mağdura sövmekten ibaret eyleminde; Sözü edilen iletiyi internet servis sağlayıcısından gönderen bilgisayarın ( ip ) numarasının sorulması, bu yolla bilgisayarın kime […]

Yazan |Mayıs 13th, 2013|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|2 Yorumlar

DİZİ VE FİLMLERİN HAK SAHİBİNİN İZNİ OLMAKSIZIN İNTERNETTE YAYINLANMASI

Günümüzde internetin yaygın kullanımı ve enformasyona doğrudan ve hızlı erişim sayesinde başkaca bir teknolojik materyale(örneğin televizyon) ihtiyaç duymaksızın erişilmek istenen yazılı ve görsel verilere internet aracılığı ile kolaylıkla erişmek mümkündür. Jenerasyon farkından bahisle internetin sadece gençler tarafından kullanıldığı savı yavaş yavaş geçerliliğini yitirmekte, kamu ve özel sektörde verilerin bilgisayar kayıtlarına taşınıyor ve işleniyor olması internetin […]

Yazan |Mart 27th, 2013|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|1 Yorum

SOSYAL MEDYADA CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (TEKZİP)

Kişilik hakkı şahsın kişiliğine bağlı olan haklardır. Kişilik haklarını biraz daha açarsak kişinin şerefi, onuru, itibarı, özel hayatın gizliliği ve özel hayat ile meslek hayatına ilişkin sırları gibi tüm değerleri bu kapsama girer. Medyanın bu derece geliştiği günümüz koşullarında medya kuruluşları haber yaparken bu tür değerleri sıklıkla gözardı edebilmektedir. Bir olayın haber değeri ile olay […]

Yazan |Aralık 2nd, 2012|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|Yorum Yok

SOSYAL MEDYADA VE E-GAZETELERDE YER ALAN HABER VE İÇERİKLERİN KALDIRILMASI

Günümüzde geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medya aracılığıyla çeşitli haber ve içeriklerin geniş kitlelere ulaşması mümkün olmaktadır. Sosyal medya kavramının vücut bulması ve Dünya üzerinde internet kullanımının artması ile birlikte gündemi tabiri caizse kontrolüne almış olan geleneksel medyanın önemi azalmış ve sosyal medya kavramı ön plana çıkmıştır. Geleneksel medyanın hantallığı, yayımların değiştirilemez olması ve profesyonel […]

Yazan |Kasım 27th, 2012|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|Yorum Yok

MÜZİK ESERLERİNİN FSEK KAPSAMINDA KORUNMASI

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK)’ na göre sahibinin hususiyetini taşıyan, kanunda yer alan eser kategorilerinden herhangi birine dâhil olan fikri ürünler işbu kanun kapsamında koruma altına alınmıştır. FSEK’ te yer alan eser kategorileri sınırlı(tahdidi) nitelikte olduğundan söz konusu eser kategorilerinden herhangi birine dâhil olmayan eser türleri FSEK kapsamında koruma altında değildir.

Müzik eserleri 5846 […]

Yazan |Ağustos 22nd, 2012|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|1 Yorum

BİLGİSAYAR YAZILIMLARININ İZİNSİZ VE YETKİSİZ OLARAK KULLANIMI

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber gerek gerçek kişilerin gerekse tüzel kişilerin bilgisayar programlarından(yazılımlarından) önemli derecede yararlandıkları görülmektedir. Bu yararlanma kimi zaman ticari nitelik taşımayıp eğlenme, zaman geçirme vb. amaçlar ile yapılmakta, kimi zaman ise ticari unsurların parçası olarak kullanılabilmektedir.

Yazılım firmaları yazılım geliştirme aşamalarında ar-ge çalışmalarına hatırı sayılır miktarlar harcamaktadır. Tamamlanan bilgisayar yazılımları lisans bedeli mukabilinde […]

Yazan |Ağustos 16th, 2012|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|Yorum Yok