SORUNUZ MU VAR?

Boşanma davasında hakim nelere dikkat eder?

/Tag:Boşanma davasında hakim nelere dikkat eder?

Boşanma Davasında Yargılama Usulü

Boşanmada yargılama, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 184.maddesinde hüküm altına alınan kurallar saklı kalmak üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabi tutulmaktadır. Boşanma davalarında yargılama usulüne ilişkin kurallar, bahsi geçen TMK m.184 uyarınca aşağıdaki gibidir:

1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.

Özellikle boşanma davalarının söz konusu olduğu durumlarda, kanun […]

Yazan |Mart 13th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok