SORUNUZ MU VAR?

evlenme nedeniyle işten ayrılma ve kıdem tazminatı

/Tag:evlenme nedeniyle işten ayrılma ve kıdem tazminatı

Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlilik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshedilip feshedilemeyeceği, fesih gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçi alacaklarının talep edilip edilemeyeceği soruları ile sıkça karşılaşıyor olmamız hasebiyle bu makalemizde İş Kanunu ve İş Hukuku mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunalım istedik.

4857 sayılı İş Kanunu’ nun yürürlüğe girmesine rağmen 1475 sayılı mülga İş Kanunu’ nun bazı hükümleri […]

Yazan |Şubat 26th, 2014|İş Hukuku|307 Yorumlar