SORUNUZ MU VAR?

işe iade davalarında tazminat hesabı

/Tag:işe iade davalarında tazminat hesabı

İŞE İADE DAVASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 20. maddesinde yer aldığı üzere işverence feshedilen iş sözleşmesinin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işçi işe iade davası açabilir. İşe iade davası için fesih bildirimi ihbar önelli olsun veya olmasın iş sözleşmesinin fesih iradesinin işçiye ulaştığı an itibarıyla dava açılması için hak düşürücü süre olan 1 aylık süre […]

Yazan |Temmuz 26th, 2012|İş Hukuku|3 Yorumlar