SORUNUZ MU VAR?

Küfür ve hakaret nedeniyle boşanma

/Tag:Küfür ve hakaret nedeniyle boşanma

Eşimin Aileme Hakaret Etmesi Boşanma Nedeni Mi?

Hakaret; kişinin onurunu, çevresindeki saygınlığını, zedeleyen bir haksız fiildir. Hakaret konusu, Türk Ceza Kanunu 125. maddede şerefe karşı işlenen suçlar kategorisinde düzenlenmiştir.  Hakaret ediliş tarzı ve mağdurun manevi hissiyatına verdiği zarara göre bu fiilin cezası da değişebilmektedir. Bunun yanında bir de aile hukuku bakımından hakaret kavramını irdelersek eşin kendisine yönelik hakaret içerikli ithamlarda bulunulması onur […]

Yazan |Ekim 28th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

Eşin Ailesine Hakaret Etmek Boşanma Sebebi Midir?

Geçmişten günümüze saygın bir müessese olarak kabul edilen evlilik, eşlerin sevgi ve saygı bağıyla birlikte bir ömür boyu müşterek bir yaşam kurma gayesiyle, neslin devamı, toplumsallaşma, sevgi ve arkadaşlık kurma amaçlarını da bünyesinde barındırarak, karı-koca sıfatına haiz olarak toplumun en küçük birimi olan aileleri oluşturma misyonunu üstlenerek, hukuka ve kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirdikleri hukuki […]

Yazan |Mayıs 4th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok