SORUNUZ MU VAR?

Mal Rejimi Sözleşmesi

/Tag:Mal Rejimi Sözleşmesi

Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri

Eşlerin evlilikten önceki ve evlilik süresince elde ettikleri her türlü malvarlıklarıyla ilgili olarak; birbirlerine karşı veya üçüncü şahıslara karşı olan statüsü mal rejimleri ile belirlenir. Eşler kanunda öngörülen sınırlı sayıdaki mal rejimlerinden birini seçip kendi evliliklerinde uygulayabilirler.

Yasal Mal Rejimi

Bir seçim yapılmaması hâlinde kanun koyucu, eşleri kendi belirlediği mal rejimine tabi tutar. Bu mal rejimine yasal […]

Yazan |Ekim 6th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Evlilik Sözleşmesi-Boşanma Sözleşmesi

Tarafların evlilik öncesinde yahut evlilikten sonra edindiği malların ve gelirlerin kime ait olacağını, kim tarafından kullanılacağını, tasarrufta bulunma yetkilerinin kullanım biçimini, boşanma halinde para, araba, ev gibi mal varlıklarının kimde hangi oranlar çerçevesinde kalacağını belirleyen eşler arasında akdedilen ve resmi şekle tabi sözleşmelere evlilik sözleşmesi(mal rejimi sözleşmesi) denmektedir.  Toplumda algılanış biçimi nedeniyle halk arasında boşanma […]

Yazan |Haziran 25th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok