SORUNUZ MU VAR?

Medeni kanun iyiniyet kuralı

/Tag:Medeni kanun iyiniyet kuralı

Türk Hukukunda İyiniyet ve Dürüstlük Kavramı

İyiniyet kavramının tarihi Roma Hukukuna dayanır. Kara Avrupası Hukuk Sisteminin temeli sayılan Roma Hukukunda bona fides olarak anılan iyiniyet kavramı, günümüzde de çok etkin bir biçimde önemini korumaktadır. Tanım olarak, kişinin gerekli tüm dikkat ve özeni göstermesine rağmen bir hukukî sonucun doğmasına engel olan durumları öngörememesi şeklinde açıklayabiliriz. TMK (md 3/2)’de iyi niyet iddiasında bulunabilmenin […]

Yazan |Ekim 1st, 2014|Genel|1 Yorum