SORUNUZ MU VAR?

Tutuklama kararına itiraz nereye yapılır?

/Tag:Tutuklama kararına itiraz nereye yapılır?

Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Tutuklama Sebepleri

Tutuklama kararının verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller ve somut olayda CMK’ da belirtilen tutuklama nedenlerinin varlığı aranmaktadır. Bu tutuklama nedenleri; şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve delilleri yok etmeye, gizlemeye, değiştirmeye, tanık veya mağdur üzerinde baskı yapmaya yönelik davranışlarda bulunmasıdır. Ancak her durumda, […]

Yazan |Şubat 17th, 2016|Ceza Hukuku|1 Yorum

Tutuklamaya Hangi Şartlarda Karar Verilir?

Tutuklama ceza yargılaması tedbirlerinden biridir. Bu tedbirler delillerin karartılmamasını, ceza yargılamasının gecikmemesini ya da somut olaya uygun karar verildikten sonra bu kararın uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirlerdir. Zorlayıcı güçleri vardır bu nedenle kanunilik ilkesiyle yoğun bir bağ içindedir.

Tedbirlerin neler olduğu numerus clauses ilkesine göre kanunda tek tek sayılmıştır. Yargılama sürecinde şüphelinin ya da sanığın hazır bulundurulması, […]

Yazan |Temmuz 30th, 2015|Ceza Hukuku|1 Yorum

Tutuklama, Tutuklamaya İtiraz ve Tahliye İstemi

Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlarda tutuklu kalma süresi 6 aydır. Zorunlu görülmesi halinde 4 ay daha uzatılabilir. Suç Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giriyorsa yani müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis veya 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiriyorsa tutukluluk süresi 2 yıldır. Bu süre zorunluluk halinde 3 yıl daha uzatılabilir. Dolayısıyla ağır cezada tutuklulukta […]

Yazan |Temmuz 21st, 2015|Ceza Hukuku|2 Yorumlar

Ceza Davasında/Yargılamasında Tutuklama

Ceza Hukuku ve mevzuatı bakımından soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki ayrı aşama bulunmaktadır. Bu nedenle hukuk davalarında olduğu üzere ceza davasını bireysel olarak açmak söz konusu olamamaktadır. Soruşturma aşamasının sona ermesi ile birlikte C. Savcısı “yeterli suç şüphesi” nin varlığı halinde iddianame düzenleyecek ve düzenlenen iddianamenin kabulüyle cezai kovuşturma(ceza davası) başlayacaktır.

Tutuklama Ceza Muhakemesi Kanunu’nda […]

Yazan |Temmuz 4th, 2014|Ceza Hukuku|1 Yorum