SORUNUZ MU VAR?

Tutuklama sebepleri-şartları nelerdir?

/Tag:Tutuklama sebepleri-şartları nelerdir?

Tutuklamaya Hangi Şartlarda Karar Verilir?

Tutuklama ceza yargılaması tedbirlerinden biridir. Bu tedbirler delillerin karartılmamasını, ceza yargılamasının gecikmemesini ya da somut olaya uygun karar verildikten sonra bu kararın uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirlerdir. Zorlayıcı güçleri vardır bu nedenle kanunilik ilkesiyle yoğun bir bağ içindedir.

Tedbirlerin neler olduğu numerus clauses ilkesine göre kanunda tek tek sayılmıştır. Yargılama sürecinde şüphelinin ya da sanığın hazır bulundurulması, […]

Yazan |Temmuz 30th, 2015|Ceza Hukuku|1 Yorum

Ceza Davasında/Yargılamasında Tutuklama

Ceza Hukuku ve mevzuatı bakımından soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki ayrı aşama bulunmaktadır. Bu nedenle hukuk davalarında olduğu üzere ceza davasını bireysel olarak açmak söz konusu olamamaktadır. Soruşturma aşamasının sona ermesi ile birlikte C. Savcısı “yeterli suç şüphesi” nin varlığı halinde iddianame düzenleyecek ve düzenlenen iddianamenin kabulüyle cezai kovuşturma(ceza davası) başlayacaktır.

Tutuklama Ceza Muhakemesi Kanunu’nda […]

Yazan |Temmuz 4th, 2014|Ceza Hukuku|1 Yorum