basın ve medya hukuku

Hakaret, onur kırıcı ve iftira niteliğindeki yayınlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının yürütülmesi, yazılı ve görsel yayınlara karşı tekzip prosedürünün işletilmesi, basın ve medya kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti.