SORUNUZ MU VAR?

Avukat Tuğsan YILMAZ

/Avukat Tuğsan YILMAZ

About Avukat Tuğsan YILMAZ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı. İngilizce bilmektedir. Ofisimizin kurucu ortağıdır. Aynı zamanda 2014 ve 2015 eğitim ve öğretim yılları ikinci dönemlerinde Yeniyüzyıl Üniversitesi’ nde öğretim görevlisi sıfatıyla “Sosyal Medyada Bilgi Yönetimi” dersleri vermiştir. 2017 yılı güz döneminde ise Haliç Üniversitesi’ nde “Enformatik Teknoloji Hukuku” dersi vermiştir. Bilişim Hukuku, Sağlık Hukuku, Aile Hukuku ve sair hukuki konularda çeşitli tv programları, panel ve sempozyumlarda konuşmacı olarak yer almıştır. Özellikle Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku başta olmak üzere İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku ve diğer hukuki ilgi alanlarında aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Blockchain Teknolojileri ve Kripto Varlık Hukuku

Blockchain teknolojisi, özünde merkeziyetsiz olmayı yahut daha az merkezileşme ile otoritenin kontrolünü minimize etmeyi amaçlayan veri bloklarının dijital ortamda oluşmasını, gelişmesini, transferini ve güvenliğini amaçlayan eğitim, sağlık, turizm, gıda, finans, eğlence, tarım vb. birçok sektörün gelişmesine öncülük edebilecek ve kullanılabilecek sürekli büyüyen ve gelişen bir teknolojik ekosistemi ifade etmektedir.

Kripto Para ve Kripto Varlık

Kripto para kavramı, […]

Yazan |Aralık 29th, 2021|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|Yorum Yok

7258 Sayılı Kanun Uyarınca Bahis Suçları

Bahis, dünya tarihinde milattan öncesine kadar dayanan bir kavram olup, bilinen ve kayıtlara geçen ilk bahis oyununun M.Ö. 600’lü yıllarda Yunanistan’da gerçekleşen Olimpiyat Oyunlarında oynandığı bilinmektedir. Bu tarihten önce de ilkel toplumlarda “yemek” üzerine bahis yapıldığı tahmin edilmekte fakat buna ilişkin kesin bir kaynak bulunmamaktadır.

Ülkemizde de 19. yüzyılın ortalarında at yarışı oyunları ile başlayan bahis, […]

Yazan |Kasım 10th, 2018|Ceza Hukuku|1 Yorum

Tapuda Bedelin Düşük Gösterilmesi

Taşınmaz satış bedeli resmi sözleşmede daha sonrasında hukuki uyuşmazlıklarda problem yaşanmaması adına doğru olarak gösterilmelidir. Bir satış sözleşmesinde gerçek bedelin resmi senette daha düşük gösterilmesi diğer bir deyişle tapuda bedelin düşük gösterilmesi uyuşmazlıklarda hangi bedelin esas alınacağı ve nasıl ispatlanacağı veya hangi delile ne kadar itibar edilebileceği hususlarında problem yaratmaktadır.

Bu konuda değerlendirme yaparken muvazaa hükümlerinden […]

Yazan |Ekim 24th, 2018|Genel|1 Yorum

Savunma Avukatı

Ceza yargılamasının soruşturma aşamasında şüphelinin savunmasının, kovuşturma aşamasında ise sanık savunmasının planlanması, savunma stratejisi belirlenmesi, isnad edilen suç ve delillerin ilişkilendirilmesi, lehe olan delillerin toplanmasının sağlanması gibi hususlarda profesyonel hukuki hizmet verilmesini sağlayan kişi kimi hukuk sistemlerinde “savunma avukatı” olarak adlandırılmakta iken ülkemizde halk arasında ceza avukatı tabiri kullanılmaktadır.

İlk defa gözaltına alınan bir kişinin yahut […]

Yazan |Ağustos 1st, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Terekenin Tespiti Davası

Tereke Nedir?
Mirasbırakanın ölümüyle mirasçılara geçen, miras bırakanın şahsına bağlı bulunmayan hukuki ilişkilerinin tümü TEREKE olarak adlandırılır.

Tereke, kabaca malvarlığı ile aynı anlam ifade etse de, malvarlığı olarak değerlendirilen bazı haklar ve koşulsuz her şey tereke kapsamına dahil edilemez.

Miras bırakanın şahsına bağlı bulunan ve ölümü halinde sonlanacağı belirtilen bir takım hak ve borçlar miras bırakanın mal varlığı […]

Yazan |Mayıs 29th, 2018|Miras Hukuku-Davaları|Yorum Yok

Vefat Edenin Miras Malvarlığının Araştırılması Nasıl Yapılır?

Miras hukuku bakımından vefat edenin miras malvarlığının araştırılmasının yapılması büyük önem arz etmektedir. Zira miras bırakanın yasal mirasçıları tarafından mirasın paylaşımının yapılabilmesi, paylaşılamaması durumunda miras paylaşımı davasının açılması, miras bırakanın bilinen taşınmaz malvarlığını koruyup korumadığı veya para yahut ziynet eşyalarının muhafaza edilip edilmediği, aksi halde hukuka aykırı olarak mirasçılardan birisine yahut birkaçına devredildi ise muris […]

Yazan |Mayıs 7th, 2018|Miras Hukuku-Davaları|2 Yorumlar

İnanlar İnşaat Mağdurları Hukuken Ne Yapmalı?

Tarafımıza yöneltilen sorular nedeniyle gündemdeki İnanlar İnşaat’ın ile ilgili mağdurların süreci hukuken nasıl yönetmesi, nereden başlaması gerektiği ile ilgili bazı noktalara değinme zorunluluğumuz doğmuştur. Serdar İnan’ın yaptığı açıklamanın ertesi günü tapu müdürlükleri ve adliyelerde rutin yoğunluğun üzerine çıkıldığını araştırma yapmak için gittiğimizde net olarak birebir gördük, yaşadık. Yapılan, pazarlanan, fiili teslim edilen yahut edilmeyen İnanlar […]

Yazan |Nisan 20th, 2018|Tüketici Hakları|Yorum Yok

Cezanın Ertelenmesi ve HAGB Arasındaki Farklar

HAGB, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetim süreci sonunda açıklanmamasını ifade eder. Cezanın ertelenmesi ise mahkemece mahkumiyet hükmü verilmesi ile infazının denetim süreci ile yapılması ve sürenin tamamlanması ile bitmiş kabul edilmesi anlamına gelir. Cezanın ertelenmesi ile hapis cezasının infazının ertelenmesi uygulamada kavram olarak karıştırılmaktadır.

HAGB kararı ile sanığın denetim sürecini sorunsuz bir şekilde geçirmesi […]

Yazan |Nisan 19th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Mahkemesinde Duruşma Nasıl Olur?

Ceza davası, ceza soruşturmasının tamamlanması ile düzenlenen iddianamenin ceza mahkemesince kabulü ile başlamakta ve hüküm verilmesi neticesinde kesinleşmesi ile sona ermektedir. İddianamenin kabulüyle başlayan dava sürecinde mahkemece duruşma günü belirlenir, duruşmada hazır bulunması gereken kimseler duruşmaya çağrılır, toplanması gereken deliller ve duruşmaya kadar yapılması gereken işler ve yapılacak hususlar ile ilgili tensip zaptı düzenlenir. Gönderilmiş […]

Yazan |Nisan 12th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi ve Derinleştirilmesi

Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma evrelerinde delillerin toplanması, tartışılması, değerlendirilmesi ile birlikte maddi gerçeğe ulaşma amacıyla hareket edilmekte, suç işlediğinden bahisle kişinin cezalandırılması amaç değil amaca ulaşılması neticesinde ortaya çıkan beraat yahut mahkumiyet sonuçlarından birisi olmaktadır. Bu kapsamda yargılamanın temeli kişileri değil vakıaları ve bu vakıaların değerlendirilmesi ile ulaşılan gerçekleri baz almaktadır.

Ceza mevzuatımızla amaçlanan uygulama […]

Yazan |Nisan 10th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok