SORUNUZ MU VAR?

Avukat Tuğsan YILMAZ

/Avukat Tuğsan YILMAZ

About Avukat Tuğsan YILMAZ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı. İngilizce bilmektedir. Ofisimizin kurucu ortağıdır. Aynı zamanda 2014 ve 2015 eğitim ve öğretim yılları ikinci dönemlerinde Yeniyüzyıl Üniversitesi’ nde öğretim görevlisi sıfatıyla “Sosyal Medyada Bilgi Yönetimi” dersleri vermiştir. 2017 yılı güz döneminde ise Haliç Üniversitesi’ nde “Enformatik Teknoloji Hukuku” dersi vermiştir. Bilişim Hukuku, Sağlık Hukuku, Aile Hukuku ve sair hukuki konularda çeşitli tv programları, panel ve sempozyumlarda konuşmacı olarak yer almıştır. Özellikle Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku başta olmak üzere İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku ve diğer hukuki ilgi alanlarında aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Boşanma Davasında Davalının Yapması Gerekenler

Boşanma davasını tarafların her konuda uzlaştığı anlaşmalı boşanma davası ve tek taraflı açılan, karşı tarafın kusurunun ispatı amaçlanan özel yahut genel boşanma nedenlerine dayalı çekişmeli boşanma davası olarak sınıflandırmamız durumunda işbu yazımızda davalının konumu çekişmeli boşanma davası açısından irdelenecektir.

Çekişmeli boşanma davasının açılması ile birlikte mahkeme tarafından düzenlenen tensip zaptı ile dava dilekçesi davalıya tebliğ edilir. […]

Yazan |Mart 23rd, 2018|Aile ve Şahıs Hukuku|4 Yorumlar

Ceza Davasında Sanık Ne Yapmalıdır?

Ceza davası, sanık açısından kişinin özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte yargılamanın yapıldığı, suç isnadını içeren ve kimi zaman iddia olunan suçun zaman aralığının gerektirmesi durumunda neticesinde adli para cezası vb. seçenek yaptırımların da uygulanabildiği dava türüdür. Bu kapsamda kişinin yaşadığı maddi yahut manevi zararın tazmini ceza yargılaması kapsamında talep edilemez, kişiye para cezası verilmesi durumunda ilgili tutar […]

Yazan |Mart 19th, 2018|Ceza Hukuku|2 Yorumlar

Norveç’ te Valilik Kararı İle Boşanma Sonrası Türkiye’ de Boşanma

Norveç’ te boşanmış ve Türkiye’de de boşanmak isteyen kişilerce tarafımıza sıkça soru yöneltilmesi üzerine konuyu kısaca açıklama ve ne yapılabileceği konusunda bilgilendirme ihtiyacı hissettik ve hukuki teknik terminolojiden uzak herkesin anlayabileceği şekilde aşağıda izah etmeye çalıştık.

Bilindiği üzere yurtdışında boşanma Türkiye’de tek başına yeterli ve geçerli değildir. Başkaca bir ülkenin kendi yetki alanı içerisinde yapacağı yargılamanın […]

Yazan |Şubat 20th, 2018|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Arabuluculuk Düzenlemesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel ve insana dair her alanda baş döndürücü bir hız ile artan gelişmelerin yaşandığı günümüzde etkileşimler de doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu gelişim ve etkileşimlerin doğurduğu birçok olumlu olay ve olguların yanında birtakım uyuşmazlıklarda baş göstermektedir.

Kişiler arası yaşanan uyuşmazlıkların günümüzde insani usullerle çözülmesi gerektiği istisnaya yer vermeksizin mutlak bir uzlaşmadır. Tarihsel süreç […]

Yazan |Şubat 5th, 2018|Genel|1 Yorum

Hukuk Davalarında Delil Sunma Süresi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu bakımından yargılamanın yapıldığı tüm davalarda (boşanma davaları, iş hukukundan kaynaklı alacak davaları, miras hukuku kapsamındaki davalar vb.) delil sunma süresi ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 20.04.2016 Tarih, 2014/2-695 Esas ve 2016/522 sayılı kararı ile hukuk camiasında tartışmalı olan hukuk davalarında delil sunma süresi ve süreci ile ilgili bağlayıcı nitelikte karar […]

Yazan |Ocak 30th, 2018|Genel|Yorum Yok

Son Düzenleme İle Yurtdışında Boşananlar Ne Yapmalı?

Her ülke bağımsızlık ve egemenlik erklerine dayanarak yargılama faaliyetlerini de kendileri yürütür. Bu sebepten ötürü her ülkenin yargı organının verdiği kararlar da o ülkenin egemenlik sahası içerisinde hüküm doğurur.

Yabancı bir mahkeme kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın uygulanacağı ülkede geçerlilik kazanmasına, tanınmasına veya tenfiz edilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, icra […]

Yazan |Ocak 16th, 2018|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

Ceza Davasında Delil Kavramı ve Delil Çeşitleri

Ceza muhakemesinde maddi gerçek araştırıldığından her şey delil olarak kabul edilir. Bu, delil serbestliği ilkesinin bir sonucudur. Ancak, ceza yargılamasında maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla, sınırsız, hukuk kurallarına aykırı ve sanık haklarını hiçe sayan yöntemler izlenemez. Ceza muhakemesinde amaç; meydana gelen somut olayla ilgili maddi gerçeğe ulaşmak ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde olayın delillerle ispat […]

Yazan |Ocak 8th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Davasında Suç Vasfının Değişmesi Nedir?

Ceza Yargılamasında Süreç
Ceza yargılaması esas olarak soruşturma ve kovuşturma aşaması olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Soruşturma aşaması suç şüphesinin yetkili merciilere ulaşması ile başlayıp savcı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle yahut suç teşkil ettiği iddia edilen eylemin gerçekleştiğine dair yeterli delil elde edilememesi üzerine takipsizlik kararı verilmesiyle son bulur. Kovuşturma aşaması ise iddianamenin mahkemece […]

Yazan |Ekim 16th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi 8 Şubat 2008 yılında değiştirilerek Anonim Şirketler ile Yapı Kooperatiflerine sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Avukatlık Kanunu m. 35 e göre 8 Şubat 2008 yılından itibaren esas sermaye miktarının beş katı ( 250.000 TL ) veya daha fazla esas sermayesi olan anonim şirketler ve üye sayısı 100 veya daha fazla […]

Yazan |Eylül 26th, 2017|Genel|Yorum Yok

Kürtaj, Çocuk Düşürme ve Çocuk Düşürtme Suçları

Kürtaj
Kürtaj; düşük yapan kadının rahim içinin temizlenmesi için yapılacağı gibi istenmeyen gebeliğe son vermek veya dış gebelik gibi durumlar için de yapılmaktadır. Ülkemizde 1950′ lerden itibaren sağlıksız düşüklerin çok yaygın olarak yapılıyor olması ve bu durumun anne ölümlerindeki büyük payı; sağlık politikalarının değiştirilmesine neden olmuş ve çocuk düşürme, rızaya bağlı veya rızasız çocuk düşürtme belirli […]

Yazan |Eylül 19th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok