SORUNUZ MU VAR?

Genel

/Genel

Tapuda Bedelin Düşük Gösterilmesi

Taşınmaz satış bedeli resmi sözleşmede daha sonrasında hukuki uyuşmazlıklarda problem yaşanmaması adına doğru olarak gösterilmelidir. Bir satış sözleşmesinde gerçek bedelin resmi senette daha düşük gösterilmesi diğer bir deyişle tapuda bedelin düşük gösterilmesi uyuşmazlıklarda hangi bedelin esas alınacağı ve nasıl ispatlanacağı veya hangi delile ne kadar itibar edilebileceği hususlarında problem yaratmaktadır.

Bu konuda değerlendirme yaparken muvazaa hükümlerinden […]

Yazan |Ekim 24th, 2018|Genel|1 Yorum

Arabuluculuk Düzenlemesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel ve insana dair her alanda baş döndürücü bir hız ile artan gelişmelerin yaşandığı günümüzde etkileşimler de doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu gelişim ve etkileşimlerin doğurduğu birçok olumlu olay ve olguların yanında birtakım uyuşmazlıklarda baş göstermektedir.

Kişiler arası yaşanan uyuşmazlıkların günümüzde insani usullerle çözülmesi gerektiği istisnaya yer vermeksizin mutlak bir uzlaşmadır. Tarihsel süreç […]

Yazan |Şubat 5th, 2018|Genel|1 Yorum

Hukuk Davalarında Delil Sunma Süresi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu bakımından yargılamanın yapıldığı tüm davalarda (boşanma davaları, iş hukukundan kaynaklı alacak davaları, miras hukuku kapsamındaki davalar vb.) delil sunma süresi ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 20.04.2016 Tarih, 2014/2-695 Esas ve 2016/522 sayılı kararı ile hukuk camiasında tartışmalı olan hukuk davalarında delil sunma süresi ve süreci ile ilgili bağlayıcı nitelikte karar […]

Yazan |Ocak 30th, 2018|Genel|Yorum Yok

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi 8 Şubat 2008 yılında değiştirilerek Anonim Şirketler ile Yapı Kooperatiflerine sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Avukatlık Kanunu m. 35 e göre 8 Şubat 2008 yılından itibaren esas sermaye miktarının beş katı ( 250.000 TL ) veya daha fazla esas sermayesi olan anonim şirketler ve üye sayısı 100 veya daha fazla […]

Yazan |Eylül 26th, 2017|Genel|Yorum Yok

Hukuki Danışma

Av. Tuğsan YILMAZ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak çalışma alanlarımız doğrultusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Hukuki danışma hizmetimiz kapsamında;  açılmış olan dava dosyalarının incelenmesi, dava açılmadı ise hukuki sorun ile ilgili belgelerin incelenmesi veya önleyici hukuk hizmeti kapsamında ortaya çıkması muhtemel sorunlar ile ilgili hukuki görüş ve öngörülerin paylaşılması, sözleşme hazırlama veya inceleme […]

Yazan |Haziran 29th, 2017|Genel|1 Yorum

Adliyede Hukuk Davası Nasıl Açılır?

Adliyede davanın açılması birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak davanın avukat aracılığıyla takip edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi hukuken kural olarak zorunlu değildir. Ancak hukukta haklı olmak kadar haklı çıkmak da önemlidir. Bu yüzden açılacak davalarda avukatların yardımının alınması hak kayıplarının önüne geçmek bakımından önemlidir.

Avukat tutmak isteyen kişilerin açacakları davanın konusuna göre […]

Yazan |Nisan 5th, 2016|Genel|15 Yorumlar

Yabancıların Gayrimenkul Edinimi Nasıl Olur?

2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişen 35. madde ile yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde gayrimenkul edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Buna göre, kanunda belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek […]

Yazan |Nisan 1st, 2016|Genel|Yorum Yok

Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası, borçlunun, borcu ödemeden önce borçlu olmadığının tespiti için açılan davadır. Takip borçlusu, bu dava ile borçlu olmadığını ispat ederek hakkındaki icra takibini iptal ettirir ve borcu ödemekten kurtulur. İcra İflas Kanunu 72. Md uyarınca takip sırasında borçlu olunmadığının ispatı için açılabileceği gibi icra takibinden önce de açılabilir.

İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit […]

Yazan |Mart 25th, 2016|Genel|21 Yorumlar

Kamulaştırma Davası

Kamulaştırma kısaca şahsa ait bir taşınmazın kamu hizmetin kullanılmak üzere devlet tarafından satın alınmasıdır. Yetkili idare kamu yararına kullanılmak üzere gerekli gördüğü yerleri kamulaştırabilir. Ancak taşınmazı kamulaştırılacak olan kişilerin de bir takım hakları bulunmaktadır. Bu yazımızda kamulaştırma nedir, kamulaştırma davası nedir, kamulaştırma davası hangi durumlarda açılabilir, idarenin açılabileceği kamulaştırma davası ve buna karşı şahısların açabileceği […]

Yazan |Şubat 24th, 2016|Genel|7 Yorumlar

Önalım(Şufa) Hakkı Davası ve Çeşitleri

Önalım hakkı, hakka konu malın üçüncü kişiye satılması üzerine hak sahibine malı öncelikle satın alma yetkisi veren yenilik doğurucu bir haktır. Kanundan veya sözleşmeden doğabilir. Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyete konu olan taşınmazlarda paydaşlara tanınan bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözleşmeden kaynaklı önalım hakkının kaynağı ise tarafların yaptıkları önalım sözleşmesidir. Her ihtimalde önalım hakkının kullanılması […]

Yazan |Ocak 28th, 2016|Genel|9 Yorumlar