Av. Tuğsan YILMAZ’ ın  iş hukuku alanındaki faaliyetleri işçi ile işveren arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan ve iş akdinden doğan bütün problemleri kapsamaktadır. En temel problemlerinden biri işçi haklarının korunmasının yanı sıra işveren haklarının korunması da Danışmanlığımızın hizmet verdiği konular arasında yer almaktadır. Burada önemli bir yer tutan sendikaların gerek kuruluşları gerekse sonraki faaliyetlerinin hukuki boyutu da Danışmanlığımızın uzmanlık alanlarındandır. iş hukuku sadece iş akdi ile alakalı sorunları değil işçinin çalışma ortamı ile ilişkin problemleri ve doğacak kazaları da kapsamına almıştır. Bu nedenle, ilişkin olan Sosyal Güvenlik problemleri ile iş kazaları da Danışmanlığımızca özenle ve ivedilikle takip edilmektedir. Ayrıca bu, gelişen bir alan olup ortaya çıkan problemler her geçen gün çeşitlilik göstermektedir. Danışmanlığımızca bu çeşitliliklere uyum sağlamak için bir takım medya takip kuruluşları ile İş Hukuku için çeşitli anlaşmalar yapılmış olup pratikte ortaya çıkan olaylarla ilgili hemen gerekli araştırmaların yapılması ve hukuki boyutunun irdelenmesi önceliklerimizin arasında yer almaktadır.

İşverenler açısından Danışmanlığımız iş hukuku’nun işverenlere yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli bilgileri vermektedir. Sağlık ve güvenlik mevzuatlarının iş yerine uygulanması,  sözleşmelerinin hazırlanması, ihtar, tutanak, fesih, savunma talepli yazılar hazırlanması ve iş yeri personeline gerekli iş hukuku eğitimleri verilmesi hususları Danışmanlığımızca yerine getirilmektedir.