Ticari ilişkiden doğan her türlü uyuşmazlığa ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmetinin verilmesi, ticari davalar, şirket yönetimine ilişkin davalar ve haksız rekabete ilişkin uyuşmazlıklar

Her türlü icra takibinin hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek davalarının açılması, menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması, borca ve takibe itiraz işlemleri, itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları.