SORUNUZ MU VAR?

Sözleşme Hukuku

/Sözleşme Hukuku

Simsarlık ( Tellallık ) Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Simsarlık Sözleşmesi
Simsar, ücret karşılığında , bir sözleşmeye aracılık eden veya o sözleşmeyi yapma olanağı sağlayan kimsedir. Simsarlık sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 520-525. Maddeleri arsında düzenlenmiştir. TBK madde 520 simsarlık sözleşmesinin tanımını yapmış ve “Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması […]

Yazan |Haziran 22nd, 2017|Sözleşme Hukuku|Yorum Yok

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kanunda tanımlanan bir sözleşme olmayıp atipik,  sui generis –kendine özgü- bir sözleşmedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, karma sözleşme özelliği gereği kanunda düzenlenmiş sözleşmelere ait edimlerin kanunda öngörülmeyen şekilde birleştirilmesi ile oluşturulur.  Eser sözleşmesi ve satış sözleşmesinin unsurlarını içerir, ancak iki sözleşme tipine de tam olarak uymamaktadır. Kat […]

Yazan |Ağustos 17th, 2015|Sözleşme Hukuku|1 Yorum

Türk Hukukunda Sözleşme Kavramı

Türk Borçlar Kanunu sözleşme konusunu (1-40) maddeler arasında düzenlemiştir. Sözleşmeyi kısaca iki ya da daha fazla kişi arasında belli bir konuda karşılıklı iradelerin uyuşması şeklinde açıklayabiliriz. Ancak her irade uyuşması sözleşme kurulduğu anlamını taşımamaktadır bilakis kanunda belirtilen kurucu unsur şeklinde tabir edilen koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu tanıma örnek verecek olursak, iki kişinin belirledikleri bir mekânda […]

Yazan |Ekim 22nd, 2014|Sözleşme Hukuku|5 Yorumlar

SANATÇI İLE MENAJER ARASINDA AKDEDİLEN MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ

Günümüzde gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler her türlü ticari ilişkilerinde tarafların hak ve borçlarının net olarak yazılı bir biçimde kararlaştırılmasını talep etmektedir. Bu bağlamda sözleşme yapma niyeti bulunan sanatçıların ve menajerlerin yahut menajerlik şirketlerinin karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getireceğinden yahut getirebileceğinden emin olmak istemesi ve sözleşme hazırlama teknikleri kullanılarak hazırlanan detaylı bir menajerlik sözleşmesi […]

Yazan |Temmuz 14th, 2012|Sözleşme Hukuku|Yorum Yok

ORGANİZATÖR İLE SANATÇI ARASINDA AKDEDİLEN KONSER SÖZLEŞMELERİ

Sözleşme, tarafların ortak ve aynı doğrultudaki iradelerinin kapsamını belirleyen hukuki bir işlemdir. Mevzuatımız gereği bazı sözleşme türlerinde şekil şartı olarak yazılılık aranmaktadır. Aksi yasal mevzuatça öngörülmediği takdirde sözleşme sözlü olarak da yapılabilir. İspat kavramı açısından baktığımızda uygulamada çoğu sözleşmenin yazılı olarak yapıldığı görülmektedir.

Sanatçı ile organizatör arasında akdedilen konser sözleşmesinde sanatçının borcu, taraflarca kararlaştırılan yer ve […]

Yazan |Temmuz 7th, 2012|Sözleşme Hukuku|1 Yorum