Title: ORGANİZATÖR İLE SANATÇI ARASINDA AKDEDİLEN KONSER SÖZLEŞMELERİ
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jul 7
Rating: 5.0

Sözleşme, tarafların ortak ve aynı doğrultudaki iradelerinin kapsamını belirleyen hukuki bir işlemdir. Mevzuatımız gereği bazı sözleşme türlerinde şekil şartı olarak yazılılık aranmaktadır. Aksi yasal mevzuatça öngörülmediği takdirde sözleşme sözlü olarak da yapılabilir. İspat kavramı açısından baktığımızda uygulamada çoğu sözleşmenin yazılı olarak yapıldığı görülmektedir.

Sanatçı ile organizatör arasında akdedilen konser sözleşmesinde sanatçının borcu, taraflarca kararlaştırılan yer ve zaman diliminde sanatını icra etmek iken organizatörün yahut karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan borcu ise bedel ödeme borcudur. Taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi söz konusu sözleşmedeki şartların ihlali anlamında gelmektedir. Bundan cihetle yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafın karşı tarafa vermiş olduğu zararın tazmini gerekmektedir. Sözleşme içeriğinin detaylı olarak düzenlenmesi ve cezai şart kavramının sözleşme içeriğine yaptırım unsuru olarak eklenmesi taraflar üzerinde kuvvetli bir baskı olacağından yükümlülüklere aykırı davranışla karşılaşma olasılığı düşecektir.

Her tip sözleşmede olduğu gibi konser sözleşmelerinde de ahlaka ve adaba aykırı hükümler yer alamayacaktır.

Organizatör ile sanatçı arasında akdedilen sözleşmede yer alması gereken unsurlar nelerdir?

  • Konser sözleşmesinde taraflar varsa ticari unvanları ve iletişim bilgileri ile birlikte belirtilmelidir.
  • Konser sözleşmesinde sözleşmenin konusu çelişkiye mahal vermeyecek bir biçimde açıkça belirtilmelidir.
  • Konser sözleşmesinde tarafların hakları ve yükümlülükleri detaylı bir biçimde açıklanmalıdır.
  • Konser esnasında alınacak kayıtlara ilişkin olarak konser sözleşmesi içeriğine kayıt ve yayınlara dair özel hükümler eklenmelidir.
  • Sahnenin, ışık ve ses siteminin, kulisin hazırlanması ile sahnede branding çalışması, konser öncesi tanıtım vb. gibi hususlar sözleşme içeriğinde yer almalıdır.
  • Bedel ödeme ve şekli ile ilgili olarak detaylı bir düzenleme yapılmalıdır.
  • Konser sözleşmesinde vergiler, sözleşmenin süresi, sona ermesi ve fesih halleri, tebligata ilişkin hükümler ile uyuşmazlık durumunda uygulanacak hukuk yer almalıdır.
  • Cezai şarta ilişkin hükümler dikkatli bir biçimde düzenlenmelidir.

Konser sözleşmesi hazırlanırken sözleşme hazırlama sistematiği ve tekniği dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır. Zira taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda dava yoluna gidildiği takdirde en büyük dayanak söz konusu sözleşme olacaktır.

Av. Tuğsan YILMAZ