Title: Savunma Avukatı
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Aug 1
Rating: 5.0

Ceza yargılamasının soruşturma aşamasında şüphelinin savunmasının, kovuşturma aşamasında ise sanık savunmasının planlanması, savunma stratejisi belirlenmesi, isnad edilen suç ve delillerin ilişkilendirilmesi, lehe olan delillerin toplanmasının sağlanması gibi hususlarda profesyonel hukuki hizmet verilmesini sağlayan kişi kimi hukuk sistemlerinde “savunma avukatı” olarak adlandırılmakta iken ülkemizde halk arasında ceza avukatı tabiri kullanılmaktadır.

İlk defa gözaltına alınan bir kişinin yahut daha öncesi gözaltına alınan ve tecrübeli olduğunu düşünen bir kimsenin arasında ceza yargılaması ve suçun hukuki unsurları ile ilgili hakimiyetsizlik bakımından bir fark bulunmamakla birlikte; ilk defa gözaltına alınmış bir kimsenin paniklemesi, yanlış yönlendirilmesi ve telkin altında kalması mümkün iken, daha önce gözaltına alınmış bir kimsede ise sürece hakim olunduğunun sanılması bakımından kibirli bir düşüncenin olabileceği ve psikolojik etkenler savunma avukatı tarafından değerlendirilmelidir.

Ceza Mahkemesinde Duruşma Nasıl Olur? yazımızı da okuyabilirsiniz.

Savunma Avukatı Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Ceza yargılaması bakımından iyi bir savunma avukatı dava süreci öncesinde müvekkilinin içinde bulunduğu psikolojik durumu da değerlendirerek müvekkilini hukuki olarak doğru yönlendirmeli, fevri ve anlamsız istekleri bertaraf edebilmeli ve en önemlisi subjektif şartlarla değerlendirme yapan ve hukuk eğitimi almamış müvekkilinin savunma için ilgisiz ve yanılgıya götürebilecek anlatımları doğrultusunda taleplerini engelleyebilmelidir. Zira iyi bir savunma avukatı profesyonel hukuki destek verdiği kimsenin içinde bulunduğu durumda objektif bakış açısını kaybetmeksizin stratejisini belirlemelidir. Belirtmekte fayda vardır ki savunma avukatı kanuni yükümlülükleri gereği neticeyi garanti edemez. “Kesin beraat”, “kesin tutuklanmaz”, “kesinlikle kurtarırız” gibi cümleler avukatlık etiği ile de bağdaşmayacağı gibi savunma avukatının görevi öngörülerini paylaşmakla birlikte nitelikli hukuki hizmet verebilmektir.

Ceza yargılamamız sürecinde tutuksuz yargılanmakta olan bir sanık adına savunma avukatlığı sürecini yürütmek ile tutuklu yargılanmakta olan bir sanığın savunma avukatlığını yürütmek açısından fark olduğu aşikardır. Zira kanaatimizce yargılamanın tutuksuz olarak devam edebilmesi konusuna aşırı kanalize olmak toplanmamış delillerin toplanması ve işin esasına girilmesi noktasında eksik kalınmasına sebep olabileceğinden dengeli bir esasa ilişkin savunmayı engelleyebilecektir.

Ceza Davasında Sanık Ne Yapmalıdır? yazımızı da okuyabilirsiniz.

İyi Savunma Avukatı Ne Yapar?

Dava sürecinde ceza hukuku anlamında sözlü yargılamanın esas olması, yazılı savunmaların haricinde ayrıca savunma avukatının iyi bir duruşma performansını gerektirmektedir. Soruşturma aşamasında ise gözaltı sürecinde gizlilik kararı olmadığı takdirde toplanan delillerin incelenmesi, konu ile ilgili lehe delillerin temini veya nereden toplanabileceğinin belirtilmesi, kişinin isnad olunan suça göre tutuksuz yargılanmasının temini, kimi durumlarda suçun vasfının değişme ihtimalinin lehe olarak kullanılabilmesi, kimi durumlarda aleyhe olabileceği düşünülen verilerin ortaya çıkacağı öngörüsü ile susma hakkının değerlendirilmesi ve uygulanması iyi bir savunma avukatının dikkat etmesi gereken hususlardandır. 

Ne Zaman Savunma Avukatı Tutulur?

Ceza sürecinin en başında savunma avukatı ile birlikte çalışmak daha verimlidir. Zira aşamalar ilerledikçe avukatın süreci yönlendirme ve yargılama sürecini şekillendirmedeki etkinliği en başında konuya dahil olmasına oranla azalabilir. Yaygın kanının aksine savcılık aşamasında, delillerin toplanması sürecinde, soruşturmanın genişletilmesini sağlamak adına savunma avukatı ile birlikte çalışılmaya başlanması etkin soruşturma yürütülmesi adına herkes için faydalı olacaktır. Görüleceği üzere “dava açılırsa avukatımızı dahil ederiz” düşüncesi yaygın bir kanı olmakla beraber savcılık aşamasında savunma avukatının dahil olması somut vakıaya göre dava açılmasını dahi engelleyebilecektir.

Savunma avukatlığı hizmetlerimiz için 0212 343 24 95 nolu ofis telefonumuzu arayabilirsiniz.

Savunma Yapan Avukata Ne Denir?

Savunma avukatı sanığın vekilliğini yaptığından “müdafii” denir. Müşteki, katılan, şikayetçi tarafının avukatı ise müşteki vekili, katılan vekili şeklinde anılır. Kimi avukatlar ceza mahkemelerinde sadece savunma tarafında mesleğini icra etmeyi seçerken kimi avukatlar ise ceza mahkemelerinde dosyasına göre tercihte bulunarak şikayetçi yahut sanık tarafında mesleğini icra etmeyi seçmektedir.

Savunma Avukatının Ücretini Kim Öder?

Ceza davaları tazminat davaları gibi değildir. Dava süreci sonunda edinilecek maddi bir kazanım yoktur. O nedenle avukatlık ücreti avukat ile temsil edilmek istenen tarafından ödenmelidir. Savunma avukatı açısından da avukatlık ücretini ödeyecek olan sanık tarafıdır. İstisnalar hariç olmak üzere savunma avukatı ücreti yargılamanın başında ve peşin olarak ödenir.

Ceza Davası Avukatlık Ücretleri yazımızı da okuyabilirsiniz.