Title: Ceza Davası Avukatlık Ücretleri
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jan 23
Rating: 5.0

Ceza davaları mahiyeti itibarıyla diğer dava türlerinden çeşitli farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklardan belki de en önemlisi ve ceza avukatı ücretlerinde belirleyici unsurlardan bir tanesi de fiili çalışma sahasıdır. Örnekle açıklamak gerekir ceza davaları bakımından bir avukatın karakol, emniyet müdürlüğü, cezaevi, adliye ve ofisi gibi birden fazla çalışma sahası bulunmaktadır. Oysa ki hukuk davaları bakımından bu alan yukarıda belirtilenlere göre daha kısıtlıdır.

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı ücretleri, ceza avukatının sorumluluğunu üstlendiği ceza davası ile ilgili harcadığı emek ve mesaisine biçilen maddi değeri ifade etmektedir. Ceza avukatı ücretleri her ceza soruşturmasının yahut ceza kovuşturmasının kendi somut durumu değerlendirilerek belirlenir. Öncelikle belirtmek gerekir ki ceza avukatı ücretlerinde sabit ve uygulama zorunluluğu olan bir tutar yoktur. Ancak verilmesi gereken emeğin niteliğine göre ceza avukatı ücretleri belirlenir. Asliye ceza mahkemesinde görülmekte olan bir ceza davası ile ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan bir ceza davasında ceza avukatı ücretleri aynı olamayacağı gibi tutuksuz yargılamanın yapıldığı ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile tutuklu olarak yargılamanın yapıldığı ağır ceza mahkemesi dosyasında da ceza avukatı ücretleri aynı olamaz.

Ceza avukatı ücretlerimiz bakımından en sıkça karşılaştığımız durum cezai sürecin tarafımıza anlatılmasına binaen ceza avukatı ücretlerinin sorulmasıdır.  Ceza avukatı ücretlerini belirleyen sadece yargılamanın yapıldığı kanun maddesi değildir. Her dava yahut soruşturma dosyasının delilleri, işleyişi, hukuken ileri sürülecek argümanları birbirinden farklıdır.  Uyuşturucu ticareti suçlarına ne kadara bakıyorsunuz yahut tefecilik suçlarında ceza avukatı ücretleriniz ne kadar gibi sorular tarafımıza iletilmektedir. Bu gibi sorulara ceza dosyasını incelemeksizin vereceğimiz emeği kestirmemizin mümkün olmaması nedeniyle yanıt vermekten kaçınıyor ve öncelikle ceza davaları dosyasını incelemeyi uygun buluyoruz. Dosyayı inceledikten sonra ceza avukatı ücretleri bakımından talep ettiğimiz ücreti belirtiyoruz. Farklı bir örnekle açıklamak gerekirse, kasten adam öldürme suçunun işlendiği 2 ayrı dosyada davaların durumuna göre emek ve mesai değişeceğinden ceza avukatı ücretleri de değişecektir. Daha azını hak etmişken daha fazlasını almak mesleki ve vicdani etiğe sığmazken daha fazlasını hak etmişken daha az ceza avukatı ücretleri almak ise söz konusu ceza davasında motivasyon kaybına neden olabilir. Bu nedenle önce dosyanın incelenmesi ile sonrasında ceza avukatı ücretleri hakkında bilgi verilmesi, dava hakkında yapılabileceklerin tartışılması daha doğrudur.

Ceza Avukatı Ücretlerini  Belirleyen Unsurlar

Ceza avukatı ücretlerini belirleyen unsurların başından yargılamanın yapıldığı ceza mahkemesinin türü(ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, savcılık soruşturması aşaması vb.), tutukluluk halinin bulunup bulunmadığı, isnad edilen suç, suçun örgütlü olarak işlenip işlenmediği, kanuni ceza zaman aralığı gibi spesifik unsurlar bulunmaktadır.

Cezai sürecin hangi aşamada bulunduğu ceza avukatı ücretlerini belirlemede önemli bir faktördür. Sanıldığının aksine bir ceza davası avukatının konuya dahil olması gereken en can alıcı nokta savcılık soruşturması aşamasıdır. Lehe delillerin toplanması, sürecin gerektiği gibi ilerleyebilmesi, delillerin karartılmaması ve usuli yanlışların yapılmaması için ceza avukatına olabildiğince ceza yargılamasının en başından itibaren ihtiyaç bulunmaktadır.

Cezai yargılamasında tutukluluk halinin bulunması da ceza avukatı ücretleri bakımından belirleyici bir faktördür. Zira tahliye süreci için zorlu bir çalışma ve gerektiğinde bire bir değerlendirme için cezaevine sıklıkla ziyaret gerekebilecektir. Bu bakımından cezaevine görüş için gidilmesi dahi 1 gün harcanmasını gerektirecektir. Tutukluluk itirazlarında ise spesifik olarak hazırlanmayı gerektirmesi nedeniyle avukatın tahliye amacıyla ciddi bir çalışmaya ihtiyaç duyduğu aşikardır.

İsnad edilen suç ile ilintili olarak yargılamanın yapılacağı mahkeme tipi de ceza avukatı ücretleri sürecini etkileyecektir. Örneğin özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye yönelik bir suç ile uyuşturucu madde ithal etmek suçları arasında öngörülen ceza zaman aralıkları ile ilgili ciddi bir fark bulunmaktadır. Birisinde cezaevine hiç girmeme ancak sair yaptırımlara tabi tutulma neticesi itibarıyla öngörülebilirken diğerinde karşı karşıya kalınan cezaevi tehdidi hem yargılanan ile yakınları hem de ceza avukatı üzerinde ciddi bir manevi baskı oluşturacaktır.

Ceza Avukatı Fiyatları Açısından Nasıl Karar Verilmelidir?

Öncelikle belirtilmesi gerekir ki zorlu ve yargılanan açısından hayati önem arz eden bir ceza davası sürecinde hukuki sorumluluğu üstlenecek olan avukatın emek ve mesaisine biçtiği maddi değer az olmayacaktır ve olamaz. Ancak bu demek değildir ki ceza avukatı ücretleri bakımından en yüksek fiyatlandırma ile en iyi hizmete kavuşabilirsiniz. Daha öncesinde herhangi bir cezai sürecin parçası olsanız da olmasanız da öncelikle güveneceğiniz bir avukat bulmalısınız. Akabinde mesleki yetileri, ceza hukukunda tecrübesi, öngörüleri hakkında bilgi edinmelisiniz. Almak istediğiniz destek ve hizmet içinize sinmelidir.  Tecrübe ise yaş ile değil konunuz  ile ilgili avukatınızın ne kadar çok dosya ile ilgilenmiş olduğu ile ölçülebilir.

Çok uygun fiyatlamalardan kaçınmalı ve ceza avukatı bakımından sakin ve mantıklı değerlendirmeler yapmalı, yaparız, hallederiz, kesin çıkartırız, kesin beraat ettiririz gibi avukatın garanti etmesinin mümkün olmadığı hususlarda salt ticari kaygılarla yapılan telkinlerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Zira yargılama neticesinde belirlenebilecek hususlarda bir avukat sadece tecrübesini ve öngörüsünü paylaşabilir, yapacakları hakkında bilgilendirme yapabilir ancak neticeyi garanti edemez, etmemelidir.

Avukat Tuğsan YILMAZ

Konu ile ilgili önceki yazımız olan Ceza Avukatı ve Ceza Davası Sürecini de okumanızı öneririz.

Ceza davaları avukatlığı için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz!