Title: Hukuki Danışma
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jun 29
Rating: 5.0

Av. Tuğsan YILMAZ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak çalışma alanlarımız doğrultusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Hukuki danışma hizmetimiz kapsamında;  açılmış olan dava dosyalarının incelenmesi, dava açılmadı ise hukuki sorun ile ilgili belgelerin incelenmesi veya önleyici hukuk hizmeti kapsamında ortaya çıkması muhtemel sorunlar ile ilgili hukuki görüş ve öngörülerin paylaşılması, sözleşme hazırlama veya inceleme ile hukuki mütalaa olarak verilebilmektedir. Hukuki danışma hizmetimiz şirketler veya şahıslara aylık danışmanlık hizmeti olarak verilebildiği gibi saatlik veya bir defaya mahsus bir konu ile sınırlı olmak üzere de verilebilmektedir.

Hukuki danışma hizmetimiz şirketlere yönelik aylık hukuki danışma, e-mail üzerinden hukuki danışma, yüz yüze hukuki danışma veya telefonda hukuki danışma olarak verilmektedir.

Şirketlere Yönelik Aylık Hukuki Danışma

Ofisimizce şirketler bakımından sadece dava takibi yapılmamakta olup talep halinde tüm hukuki süreçler şirketlere yönelik aylık hukuki danışma hizmetimiz kapsamında sözleşme ile üstlenilmektedir. Bu kapsamda müvekkil şirketlerimize ihtiyaca göre dava takibi, aylık veya haftalık toplantı, şirket bünyesinde daimi avukat bulundurulması, sözleşme hazırlanması, işçi alımı veya çıkarımı vb. tüm alanlarda aktif avukatlık hizmeti ile hukuki danışma hizmetini bir arada sunmaktayız. Müvekkil şirketler bakımından talep ve hukuki ihtiyaca göre verilen hukuki danışma hizmetleri türlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

E-Mail İle Hukuki Danışma

Avukatlık büromuzdan yüz yüze görüşme için randevu alamayan, İstanbul dışında veya yurtdışında bulunan kişiler tarafından tercih edilen e-mail ile hukuki danışma hizmetimizde danışılan konu ve evraklar tarafımıza e-mail olarak iletilir, hukuki danışma ücretimiz banka hesabımıza talep eden tarafından yatırılır ve ofisimizce 3 iş günü içerisinde konu ve tarafımıza iletilen belgeler ile ilgili e-mail ile yazılı hukuki mütalaa olarak detaylı dönüş yapılmaktadır.

Yüz Yüze Hukuki Danışma

Avukatlık büromuzdan hukuki danışma talep eden kişi tarafından 0212 343 24 95 ten gün ve saat için randevu alınmaktadır. Danışan tarafından mevcut ise bilgi almak istenen konu ile ilgili evrakların da görüşme gün ve saatinde getirilmesi hukuk büromuz tarafından hatırlatılır. Yüz yüze ofisimizde hukuki danışma hizmetimiz 1 saati kapsamaktadır. Bu süre içerisinde danışanın tüm anlatımları tarafımızca dinlenir, istekleri analiz edilir, belgeler incelenir ve ne yapılabileceği hususundaki hukuki görüşümüz kanuni detayları ile birlikte kapsamlı olarak izah edilir. Yüz yüze hukuki danışma ücreti ofisimizde ödenmektedir.

Telefonda Hukuki Danışma

İstanbul veya yurt dışında bulunan ve danışmak isteyen kimselerin haricinde yüz yüze hukuki danışma hizmeti almak yerine acil durumlarda telefonda hukuki danışma hizmeti talepleri ile de karşılaşmaktayız.  Telefonda hukuki danışma hizmeti taleplerinde danışmanlık ücreti banka hesabımıza ödenir ve acil durumlarda en kısa sürede ofisimizce telefonda hukuki danışma hizmeti verilir.  Acil olmayan durumlarda ise telefonda görüşme saati belirlenir ve 1 saati aşmayacak nitelikte danışma hizmeti verilmektedir.

Avukata Sor

Halk arasında avukata sor olarak bilinen hizmet tipi hukuki danışma olup ücretli olarak yapılmaktadır. Önemli olan avukata sormak değil, avukata sorulan konu ile ilgili aktif olarak çalışan bir avukattan hukuki destek almaktır. Zira ücreti ödenen, vergisi verilen bir hizmet tipi olan hukuki danışma hizmeti avukatın karar vermesi için alınmaz, çözüm yolları bakımından hukuki önerilere ve değişik hukuki bakış açılarına sahip olabilmek için alınmalıdır.

En sık karşılaştığımız husus ise açılmış ve avukat ile takip edilen dosyaların tarafımızca incelenmesi, analiz edilmesi, hukuki stratejinin doğru olup olmadığı veya hukuki bir hata yapılıp yapılmadığı konusunda görüş belirtmemizin istenmesidir. Meslek etiği gereği her dava dosyası özen ve özveriyi hak eder.

Önleyici Hukuki Danışma

Önleyici hukuki danışmada hukuki ihtilaf ile ilgili açılmış bir dava yahut çözülmesi denenmiş mevcut bir problem bulunmamaktadır. Önleyici hukuki danışma hukuki bir işlem yapılmadan önce püf noktaların görülebilmesi, usulüne uygun bir biçimde sürecin yürütülmesi için alınmaktadır. Örneğin karşılıksız olarak evini sadece bir çocuğuna devreden bir kimseye yönelik diğer mirasçılar ne zaman hukuki aksiyon almalıdır? Zamanlamada hata yapılması devredilen evin başkaca bir kimse devredilmesine de sebep olabilecektir.

 

Hukuki danışma talepleri için 0212 343 24 95 i arayabilirsiniz.