Title: Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Sep 26
Rating: 5.0

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi 8 Şubat 2008 yılında değiştirilerek Anonim Şirketler ile Yapı Kooperatiflerine sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Avukatlık Kanunu m. 35 e göre 8 Şubat 2008 yılından itibaren esas sermaye miktarının beş katı ( 250.000 TL ) veya daha fazla esas sermayesi olan anonim şirketler ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır. Hukuk müşavirliği veya şirketin avukatlığını yapan avukatlar ile Avukatlık Kanunu’ nun 35. Maddesine uygun olarak bulundurulan sözleşmeli avukat ise farklıdır. Bu ayrıma dikkat etmeyen birçok şirket ve kooperatif 2008 yılından bu yana yüklü miktarda idari cezalarla karşı karşıya kalmaktadır.

İlgili kanuna uygun olan anonim şirketler ve kooperatifler bu fıkraya aykırı davrandıklarında Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.

Cumhuriyet Savcısı tarafından kesilen bu cezalara karşı ilgili tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir. Sulh ceza hakimliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

Söz konusu kanunla ilgili ; Trabzon 2. sulh ceza mahkemesi 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesinin, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasanın 329. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının “anonim şirketler” yönünden, Anayasanın 2., 10., 20., 38. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptaline karar verilmesi istemiştir. Anayasa Mahkemesi, 30 Haziran 2011 tarihli görüşmesi sonundaki 2011/110 karar sayılı kararında Yasa hükmünün anayasaya aykırı olmadığına karar vererek Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinin talebini reddetmiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 18.Şubat.2012 gün ve 28208 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Avukatlık Kanunu’ nun 35. Maddesine göre esas sermaye miktarının beş katı ( 250.000 TL ) veya daha fazla esas sermayesi olan anonim şirketler ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerine sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilmektedir. İdari ceza tebliğ edildikten 7 gün içerisinde ilgili kişi sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabilir. Söz konusu idari ceza, anonim şirketin yönetim kurulu üyelerine değil, şirket tüzel kişiliğine kesilmektedir. Ancak yönetim kurulu üyelerinin kanundan doğan bu yükümlülüğü ihlal etmeleri halinde kusurları var ise vermiş oldukları zarardan dolayı hem şirkete hem de pay sahiplerine karşı sorumlu oldukları için haklarında tazminat davası açılabilecektir.

Bu kapsamdaki hukuki danışma hizmetlerimizin türleri hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Şirketlerde Zorunlu Sözleşmeli Avukat Ücreti ve Cezası

Sözleşmeli çalışılacak avukat için ödenecek ücret konusunda baroların her yıl yayınladığı asgari ücret tarifelerine bakılarak ücret belirlenebilmektedir. Ancak sözleşmeli avukata ödenecek ücret bu belirlenen ücretin altında olamaz, üstünde olması ise taraflarca kararlaştırılabilir. Anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili 2017 yılı içi belirlenen brüt tutar 1.777,50TL olup anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan şirketler için ödenecek ceza miktarı her ay için 3.555TL’ dir.

Anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bakımından avukatlık hizmeti talepleriniz için 0212 343 24 95′ ten bize ulaşabilirsiniz.