SORUNUZ MU VAR?

Ceza Avukatı İstanbul

/Tag:Ceza Avukatı İstanbul

7258 Sayılı Kanun Uyarınca Bahis Suçları

Bahis, dünya tarihinde milattan öncesine kadar dayanan bir kavram olup, bilinen ve kayıtlara geçen ilk bahis oyununun M.Ö. 600’lü yıllarda Yunanistan’da gerçekleşen Olimpiyat Oyunlarında oynandığı bilinmektedir. Bu tarihten önce de ilkel toplumlarda “yemek” üzerine bahis yapıldığı tahmin edilmekte fakat buna ilişkin kesin bir kaynak bulunmamaktadır.

Ülkemizde de 19. yüzyılın ortalarında at yarışı oyunları ile başlayan bahis, […]

Yazan |Kasım 10th, 2018|Ceza Hukuku|1 Yorum

Savunma Avukatı

Ceza yargılamasının soruşturma aşamasında şüphelinin savunmasının, kovuşturma aşamasında ise sanık savunmasının planlanması, savunma stratejisi belirlenmesi, isnad edilen suç ve delillerin ilişkilendirilmesi, lehe olan delillerin toplanmasının sağlanması gibi hususlarda profesyonel hukuki hizmet verilmesini sağlayan kişi kimi hukuk sistemlerinde “savunma avukatı” olarak adlandırılmakta iken ülkemizde halk arasında ceza avukatı tabiri kullanılmaktadır.

İlk defa gözaltına alınan bir kişinin yahut […]

Yazan |Ağustos 1st, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Cezanın Ertelenmesi ve HAGB Arasındaki Farklar

HAGB, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetim süreci sonunda açıklanmamasını ifade eder. Cezanın ertelenmesi ise mahkemece mahkumiyet hükmü verilmesi ile infazının denetim süreci ile yapılması ve sürenin tamamlanması ile bitmiş kabul edilmesi anlamına gelir. Cezanın ertelenmesi ile hapis cezasının infazının ertelenmesi uygulamada kavram olarak karıştırılmaktadır.

HAGB kararı ile sanığın denetim sürecini sorunsuz bir şekilde geçirmesi […]

Yazan |Nisan 19th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Mahkemesinde Duruşma Nasıl Olur?

Ceza davası, ceza soruşturmasının tamamlanması ile düzenlenen iddianamenin ceza mahkemesince kabulü ile başlamakta ve hüküm verilmesi neticesinde kesinleşmesi ile sona ermektedir. İddianamenin kabulüyle başlayan dava sürecinde mahkemece duruşma günü belirlenir, duruşmada hazır bulunması gereken kimseler duruşmaya çağrılır, toplanması gereken deliller ve duruşmaya kadar yapılması gereken işler ve yapılacak hususlar ile ilgili tensip zaptı düzenlenir. Gönderilmiş […]

Yazan |Nisan 12th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi ve Derinleştirilmesi

Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma evrelerinde delillerin toplanması, tartışılması, değerlendirilmesi ile birlikte maddi gerçeğe ulaşma amacıyla hareket edilmekte, suç işlediğinden bahisle kişinin cezalandırılması amaç değil amaca ulaşılması neticesinde ortaya çıkan beraat yahut mahkumiyet sonuçlarından birisi olmaktadır. Bu kapsamda yargılamanın temeli kişileri değil vakıaları ve bu vakıaların değerlendirilmesi ile ulaşılan gerçekleri baz almaktadır.

Ceza mevzuatımızla amaçlanan uygulama […]

Yazan |Nisan 10th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Davasında Delil Kavramı ve Delil Çeşitleri

Ceza muhakemesinde maddi gerçek araştırıldığından her şey delil olarak kabul edilir. Bu, delil serbestliği ilkesinin bir sonucudur. Ancak, ceza yargılamasında maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla, sınırsız, hukuk kurallarına aykırı ve sanık haklarını hiçe sayan yöntemler izlenemez. Ceza muhakemesinde amaç; meydana gelen somut olayla ilgili maddi gerçeğe ulaşmak ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde olayın delillerle ispat […]

Yazan |Ocak 8th, 2018|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Davasında Suç Vasfının Değişmesi Nedir?

Ceza Yargılamasında Süreç
Ceza yargılaması esas olarak soruşturma ve kovuşturma aşaması olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Soruşturma aşaması suç şüphesinin yetkili merciilere ulaşması ile başlayıp savcı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle yahut suç teşkil ettiği iddia edilen eylemin gerçekleştiğine dair yeterli delil elde edilememesi üzerine takipsizlik kararı verilmesiyle son bulur. Kovuşturma aşaması ise iddianamenin mahkemece […]

Yazan |Ekim 16th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu (TCK 239)

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu, TCK’da Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

TCK 239. maddesinde düzenlenen bu suçun konusunu ‘ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeler’ oluşturmaktadır. Ticari sır, bankacılık sırrı ve müşteri sırrı kavramlarının tanımı ilk kez Ticari Sır, Banka […]

Yazan |Haziran 9th, 2017|Ceza Hukuku|3 Yorumlar

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Türk Ceza Kanunu’ nun 235. Maddesinde düzenlenen “ihaleye fesat karıştırma suçu” ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

İhale kelime olarak iş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesi anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunu anlamında ilgili suçun oluşabilmesi için ihalenin kamu kurum veya kuruluşları […]

Yazan |Mayıs 31st, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi Kast ve Taksir Kavramı

Cezanın şahsiliği nedir?

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi uyarınca kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir. Kişi başkasının işlediği fiillere iştirak veya yardım gibi eylemlerde bulunmadıkça sorumlu tutulamaz. İşbu duruma ceza muhakemesi açısından “ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi” denir. Türk Ceza Kanunun 20. Maddesinde düzenlenmiştir.

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi uyarınca tüzel kişilerin cezai sorumluluğu olmayacağı anlamı ortaya çıkabilir. […]

Yazan |Mayıs 22nd, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok