SORUNUZ MU VAR?

Tutuklama Kararına İtiraz

/Tag:Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Tutuklama Sebepleri

Tutuklama kararının verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller ve somut olayda CMK’ da belirtilen tutuklama nedenlerinin varlığı aranmaktadır. Bu tutuklama nedenleri; şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve delilleri yok etmeye, gizlemeye, değiştirmeye, tanık veya mağdur üzerinde baskı yapmaya yönelik davranışlarda bulunmasıdır. Ancak her durumda, […]

Yazan |Şubat 17th, 2016|Ceza Hukuku|1 Yorum

Adli Kontrol, Tutuklama, Yakalama ve Gözaltı

Koruma Tedbirleri

Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin yapılmasını sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde geçici olarak başvurulan ve hükümden önce bazı müdahaleleri gerektiren kanuni çarelerdir. Çeşitli koruma tedbirlerinin her biri Anayasa, uluslar arası anlaşmalar veya kanunlarla düzenlenmiştir. Uygulanabilmeleri için somut olayda duyulan şüphenin belirli bir ağırlığının olması gerekir. Belirli olaylara ya da belirti delillere dayanmayan, tahminden ibaret […]

Yazan |Şubat 3rd, 2016|Ceza Hukuku|26 Yorumlar

Tutuklamaya Hangi Şartlarda Karar Verilir?

Tutuklama ceza yargılaması tedbirlerinden biridir. Bu tedbirler delillerin karartılmamasını, ceza yargılamasının gecikmemesini ya da somut olaya uygun karar verildikten sonra bu kararın uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirlerdir. Zorlayıcı güçleri vardır bu nedenle kanunilik ilkesiyle yoğun bir bağ içindedir.

Tedbirlerin neler olduğu numerus clauses ilkesine göre kanunda tek tek sayılmıştır. Yargılama sürecinde şüphelinin ya da sanığın hazır bulundurulması, […]

Yazan |Temmuz 30th, 2015|Ceza Hukuku|1 Yorum