SORUNUZ MU VAR?

Boşanma Davası Avukatı

/Tag:Boşanma Davası Avukatı

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Evliliğin sona ermesinde normal sona erme biçimi, taraflardan birinin ölümü ile söz konusu evliliğin sona ermesidir. Bununla birlikte evliliğin boşanma yoluyla da sona erebileceğini söylemek mümkündür. Boşanma olayı, anlaşmalı veya çekişmeli olmak üzere iki durumda gerçekleşebilir. Bu iki durumun dava dilekçesi hazırlanmasına olan etkisini incelemek gerekirse;

Anlaşmalı Boşanma

Evliliğin anlaşmalı olarak sona erdirilebilmesi için kanun koyucu TMK […]

Yazan |Temmuz 7th, 2015|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Boşanma davaları bireylerin boşanma sonrasındaki ferdî yaşantılarını fazlasıyla etkileyecek sonuçlar doğurabilecek nitelikte davalardır. Velayet, nafaka, mal rejimi, boşanma veya evlilik birliğinin devam etmesi gibi önemli kararların alındığı bu davalarda kişiler; kendilerini haklı veya karşı tarafı kusurlu olarak addetse dahi mutlaka kendilerini temsil eden bir avukat yardımıyla duruşmalara katılmaları bu hususta büyük bir önem arz etmektedir.

Boşanma […]

Yazan |Mart 18th, 2015|Aile ve Şahıs Hukuku|7 Yorumlar

Ceza Yargılamasının Medeni Hukukla İlişkisi

Ceza Hukuku, geçerli olduğu ülkede suç sayılan fiillerin neler olduğunu, hangi suçlar karşılığında hangi cezaların öngörüldüğünü belirten bir kamu hukuku dalıdır. Kamu Hukuku dalları arasında sayılması, Ceza Hukukunun taraflarından birinin kamu otoritesi(devlet) olduğunu gösterir. Medenî Hukuk ise bir özel hukuk dalı olmasına binaen tarafları gerçek veya tüzel kişilerdir.

Türk Borçlar Kanunu(TBK) 74. Maddede; hukuk mahkemeleri ile […]

Yazan |Kasım 14th, 2014|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Eşlerden Biri Kabul Etmese De Boşanmak Mümkün Mü?

Evlilik müessesesi bünyesinde varlık kazanan bir nosyon olarak evlilik birliği, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 185.maddesinde de tanzim edildiği üzere eşler arasında evlenmeyle kurulan bir birlik olmakla birlikte, evlilik müessesesinin kanun koyucu tarafından eşitlik ilkesi gereğince eşlerin her ikisi için de söz konusu olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi evlilik birliğinin sarsılması kapsamında değerlendirilen genel sebeplerle birlikte […]

Yazan |Mayıs 21st, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

Boşanmak için avukata ihtiyaç var mıdır?

Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatlar, gizlilik ve karşılıklı güven ilkelerinin gerektirdiği şekilde hukuki bilgi ve tecrübelerini adaletin gerçekleşmesi ve kişilerin yararlanması gayesiyle kullanarak, en basit tanımla her tür hukuki meselenin yetkili kurumlar nezdinde çözümlenmesini sağlamaktadırlar. Günümüzde sıklıkla karşılaşan bir olgu olan boşanma ve boşanma davalarının açılması ile davanın seyri bakımından […]

Yazan |Mart 14th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Davasında Bilirkişi Raporu

İnsanlığın varoluşuyla birlikte insanın beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanında tarih süreci içerisinde sahneye çıkan öğrenme isteği, insanoğlunun yaratılışı itibariyle sahip olduğu bir niteliktir. Son zamanların gelişen dünyası ve teknolojinin süreklilik arz eden ilerlemesiyle, insanların da bilgi düzeyi artmış, buna paralel bir seyirle birlikte de icra edilen mesleklerde yoğunlaşma yoluna gidilerek uzmanlaşma gerçekleştirilmiştir. Tüm bu […]

Yazan |Mart 10th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|4 Yorumlar

Boşanma davasında gizli duruşma olur mu?

Modern dünyanın bir getirisi olarak toplumsal değişmeyle birlikte boşanma, çoğu insanın olağan hayat akışı içerisinde yaşaması muhtemel olgulardan biri olması itibariyle, birey ve toplum açısından tabuların tesirinden kurtularak, aile hayatının sınırları çerçevesinde evliliğin yasal olarak sona ermesini gerçekleştiren bir vakıa kabul edilmektedir.

Topluluklarca tabii bir olay olarak karşılanan boşanmanın, boşanma davası süreci içerisinde aleniyet ilkesinin öngördüğü […]

Yazan |Mart 4th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|6 Yorumlar

Boşanma Davalarında Telefon Dinlenebilir Mi?

Günümüzün herkesçe ikrar edilen teknoloji dünyasında, bilişim çağı olarak adlandırılan bu dönemle birlikte birey, kurum ve topluluklar arasında erişim bağlamında zaman veya mekanın önemi olmaksızın çeşitli araçlar kullanılarak iletişim kurulabilmekte, artık hayatın olağan düzeni karşısında kişilerin sorumlulukları kapsamında olan günlük işler türlü teknoloji ağlarının yardımıyla yürütülebilmektedir. Genelden özele, kitlelerden bireye indirgenerek insanların yaşamını doğrudan kuşatmış […]

Yazan |Şubat 20th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|3 Yorumlar

Boşanmada kusurlu bulunan eş müşterek çocuğun velayetini alabilir mi?

Evlilik süresince çocuğun velayeti ana ile baba da ortak olarak bulunur. Bizim hukukumuzda evlilik sonrasında boşanmanın neticesinde çocuğun velayeti ana ile baba da müşterek bulunmaz, ana ile babadan herhangi birine yahut şartlar gerektirirse vesayet makamına verilir. Hâkim çocuğun velayeti konusunda taraflardan talep gelmediği zaman dahi re’sen hareket eder. Hâkimin çocuğun velayetinde ki takdir yetkisi geniştir […]

Yazan |Şubat 14th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

ŞİDDET, TEHDİT NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI VE KORUMA KARARI

Eşiniz tarafından şiddete maruz kalıyor veya tehdit, hakaret, aşağılama gibi davranışlarla karşı karşıya kalıyor iseniz;

TMK m.166/1 gereğince evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede sarsılmış eşlerden her biri boşanma davası açabilmektedirler. Boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat ile nafaka talep edilebilmektedir. Eşiniz tarafından tehdit ediliyorsanız 6284 sayılı kanunca boşanma davanızla birlikte ya da […]

Yazan |Şubat 8th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|ŞİDDET, TEHDİT NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI VE KORUMA KARARI için yorumlar kapalı