Title: Boşanma davasında gizli duruşma olur mu?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Mar 4
Rating: 5.0

Modern dünyanın bir getirisi olarak toplumsal değişmeyle birlikte boşanma, çoğu insanın olağan hayat akışı içerisinde yaşaması muhtemel olgulardan biri olması itibariyle, birey ve toplum açısından tabuların tesirinden kurtularak, aile hayatının sınırları çerçevesinde evliliğin yasal olarak sona ermesini gerçekleştiren bir vakıa kabul edilmektedir.

Topluluklarca tabii bir olay olarak karşılanan boşanmanın, boşanma davası süreci içerisinde aleniyet ilkesinin öngördüğü şekilde davaya taraf olan kişilerin dışında herkes tarafından izlenebilmesi olanağı bulunarak, bu hürriyetle birlikte toplumun güvenini kazanmak amaçlanmıştır.

Anayasanın duruşmaların açık ve gerekçeli olması konu başlıklı 141. maddesinin 1.fıkrası gereğince mahkemelerde duruşmaların herkese açık olmasının yanında duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasının, ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde mümkün olabileceği düzenlenerek böylece gerekli durumlarda duruşmaların gizli bir şekilde yapılabileceği güvence altına alınmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun m.184/6 uyarınca da anayasada teminat altına alınan duruşmaların gizli yapılmasının bir görünümü olarak hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın aleni olmayan bir şekilde yapılmasına karar verebilmektedir. Ancak bu mahremiyet sadece taraflar dışındaki kişiler tarafından geçerli olup duruşma taraflara her zaman açık bulunmaktadır. Emredici nitelik taşımayan kanun maddesine göre hakim, taraflardan birinin istemiyle duruşmanın gizli yapılmasını karara bağlamak hususunda bir mecburiyet taşımamaktadır. Hakim takdiriyle karara bağlanan bu husus, davada dile getirilecek konuların, başvurulan tanık beyanlarının duruşmanın gizliliğini gerektirecek bir durumda olmasıyla söz konusu olmaktadır. Örneğin çocukların menfaatinin tehlikeye düşmesi duruşmanın gizli olmasına bağlıysa ya da duruşma esnasında sadece tarafları ilgilendirecek derecede özel hayatla ilgili meseleler mevzu bahis olacaksa hakim istem üzerine duruşmanın gizli yapılmasını hükme bağlayabilmektedir. Şayet bu konuda gerçekleştirilen talebin duruşmanın gizli yapılması için yeterli gerekçeye sahip olmaması halinde ise hakim, talebi reddedebilmektedir.

 

Yazarlar:

Av. Tuğsan YILMAZ
Av. Halil İbrahim ÇELİK
Didem TALGIR

Önerilen Boşanma davası, Boşanma Hukuku ile ilgili diğer yazıları okumak için başlıklar üzerine tıklayınız.

 Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davasında Tanığın Önemi

Boşanma Davasında Neler Delil Olabilir?

Boşanma Davasında Ne Kadar Tazminat Alabilirim?

Anlaşmalı Boşanma Davası