Title: ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jun 27
Rating: 5.0

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’ nun 166. maddesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasının bir türü olarak düzenlenmiştir. Taraflarca doğrudan anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi daha öncesinde açılmış olan çekişmeli boşanma davası da anlaşmalı boşanma davasına da çevrilebilmektedir.  Bu hususta detaylı bilgi için Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi yazımızı da okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Farkı Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak daha kısa sürmektedir. Tarafların iddiaları, vakıa incelemesi ve kusur değerlendirilmesi yapılmamaktadır. Bu nedenle tarafları boşanmaya iten sebeplerin irdelenmesi yerine mutabık kalıp kalmadıkları üzerinde durulmakta ve verilen kararın kesin olduğu teyidi ile karar verilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu’ nda belirtilmiş olan şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlar;

1-) Anlaşmalı boşanma istemiyle dava açılabilmesi için tarafların evlilikleri en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. Tarafların birlikte yaşadığı süre değil, resmi nikah tarihi itibarıyla 1 yıllık süre başlamış olacaktır.

2-) Anlaşmalı boşanma isteyen taraflar evlilik birliğini sona erdirmek için her konuda mutabık kalmalıdır. Diğer bir deyişle, taraflar mal paylaşımı ve çocuğun velayeti hususları konusunda ortak karara varmış olmalıdır. Ortak karara bağlanmış olan hususların açık bir biçimde protokole bağlanmış olmasının mahkeme nezdinde fayda sağlayacağı unutulmamalıdır. Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır? yazımızdan ve Anlaşmalı Boşanma Davasında Protokol yazımızdan protokol ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Örnekle açıklamak gerekir ise tarafların her konuda anlaşmış olmasına rağmen müşterek çocuğa verilmesi kararlaştırılan nafaka miktarında anlaşamamış olması durumunda anlaşmalı boşanma davası boşanma ile neticelenemeyecektir. Detayları için; Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

3-) Anlaşmalı boşanma davası taraflarının duruşma gününde mahkeme huzurunda hazır bulunması şarttır. Zira hâkim protokolde mutabık kalan tarafların iradelerini duruşma esnasında da beyan etmelerini isteyecektir. Taraflardan birinin dahi duruşma gün ve saatinde mahkemede hazır bulunmaması durumunda anlaşmalı boşanma davası karara bağlanamayacaktır. Tarafımıza özellikle yurtdışından sıkça sorulan sorular bu kapsamda olup diğer eşin gelmemesi durumunda anlaşmalı boşanmanın olup olmayacağı yönündedir. Tarafların duruşma günü avukatlarının yanında hazır bulunması gereklidir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için Duruşmaya Gitmeden Anlaşmalı Boşanma Olur Mu? yazımızı da okuyabilirsiniz.

4-) Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen tarafların mutabık kaldığı hususları mahkemeye iletmesi bazı durumlarda yeterli olmayabilir. Çocuğun velayetinin söz konusu olduğu hususlarda hâkim, tarafların ve çocuğun menfaatini göz önüne alarak protokol üzerinde gerekli gördüğü hususları değiştirebilir. Bu değişikliklerin taraflarca kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Burada esaslı olarak vurgulamak istediğimiz husus kamu düzenine aykırılığın veya müşterek çocuğun zararına olabilecek velayet hususundaki anlaşmaların mahkemece kabul edilmeyeceğidir.

Yukarıda belirtilmiş olan şartların tamamının varlığı halinde tarafların anlaşmalı boşanma istemlerinin kabulü gerekmektedir. Bu nedenle hâkim başkaca bir delil aramaksızın evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesi ile tarafların boşanmalarına karar verir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Süre

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha kısa sürede sonuçlanır. Tarafların usuli işlemler bakımından hazır olmaları durumunda anlaşmalı boşanma davası tek celsede karara bağlanacaktır. Uygulamada genellikle dava açıldıktan sonra mahkemenin iş yoğunluğuna göre 1-2 ay sonrasına duruşma günü verilebilmektedir. Davanın bir avukat vasıtasıyla açılması ve takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre 1-2 haftada sonuçlanması da mümkün olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanmanın Kesinleşmesi

Tarafların boşanmalarına mahkemece hükmolunduktan sonra gerekçeli kararın mahkemece yazılarak taraflara tebliği ile birlikte 15 günlük istinaf süreci başlayacaktır. Bu sürenin başlangıcında tarafların karşılıklı olarak istinafa başvuru hakkından feragat etmesi kararın kesinleşme sürecini hızlandıracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Kararının Nüfusa İşlenmesi

Kesinleşen boşanma kararı, mahkeme kalemince kararı vermiş olan mahkemenin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilir ve tarafların nüfus kütüklerine işletilir. Akabinde taraflar yeni nüfus cüzdanlarını alabilecektir. Uygulamada duruşmaya girerek boşanma kararı verildiğini gören taraflar boşandıklarını zannedebilmektedir. Oysa ki duruşma sonrası usuli işlemler tamamlanmadan taraflar boşanmış olmayacaklardır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarına bakmakla görevli olan mahkeme ‘’Aile Mahkemesi’’ dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yargı çevresinde dava ‘’Asliye Hukuk Mahkemeleri’’ nde ‘’Aile Mahkemesi’’ sıfatıyla görülecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında yetki kesin yetki niteliğinde değildir. Zira anlaşmalı boşanma davasında tarafların iradesi her anlamda ortak ve aynı doğrultuda olduğundan ve yetki itirazın bulunulması davanın mahiyeti ile örtüşmeyeceğinden kanaatimizce her yerde açılabilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Teknik anlamda bu kapsamda bir sınıflandırma, nitelendirme, uzmanlaşma kanunen mümkün değildir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma avukatı halk arası tabirle kullanılmaktadır. Reel hayatta ise avukatlar belli davalar ağırlıklı çalışabilmekte ve çalışma alanları ve ilgilendikleri davaları belirleyebilmekte, uygulamada çalışma alanları bakımından derine inebilmekte ve uygulama bakımından ihtisaslaşabilmektedir. Tercihen boşanma davaları ağırlıklı çalışmakta olan hukukçular ile birlikte hareket etmekte daha sağlıklı olabilecektir. Tüm davalarda hukuki olarak temsil edilmek, halk arası tabir ile avukat tutmak riski minimize edebilmekte için bir tercih meselesidir. Bu hususta detaylar için Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Avukat Tutmalı Mıyım? yazımızı da okuyabilirsiniz.

 

Avukat Tuğsan YILMAZ

 

Boşanma davalarında avukatlık hizmetlerimiz için çalışma saatlerimiz içerisinde 0212 343 24 95 ten bize ulaşabilirsiniz.