Title: ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA PROTOKOL
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Aug 10
Rating: 5.0

Evlilik birliğini anlaşarak sona erdirme iradesinde olan tarafların iradelerini ve anlaştıkları hususları gösteren protokolün hazırlanması ve tarafların imzaları ile birlikte mahkemeye sunulması gereklidir. Her ne kadar taraflarca hazırlanmış ve mutabakat sağlanmış bir protokol dahi olsa tarafların iradelerini duruşmada bizzat beyan etmeleri elzemdir.

Medeni Kanun’ a göre taraflarca hazırlanan protokol üzerinde davaya bakmak ile görevli Aile Mahkemesi Hâkiminin müdahalesi mümkün olabilmektedir. Medeni Kanun’ umuza baktığımızda kanunkoyucunun asıl amacının tarafların iradelerinin etkilenmesini engellemek, velayete ilişkin hususların titizlikle irdelenmesi sağlamak, tarafların ve çocukların aleyhine olabilecek afakî nitelikte hükümler içeren protokole Hâkim tarafından müdahalede bulunulmasını sağlamak olduğu görülmektedir.

Taraflarca hazırlanmış olan protokol için hâkimin tarafların veya taraflardan birinin yahut çocuğun velayetine ilişkin hususlarda aleyhe olan düzenlemelerin yeniden ele alınması konusunda karar vermesine rağmen tarafların yeni düzenlemeler ile ilgili olarak uzlaşamamış olması durumunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli(nizalı) boşanma davasına dönecektir.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA PROTOKOL METNİ HAZILANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-) Evlilik birliğini anlaşmalı olarak sona erdirme saiki ile hareket eden tarafların kimlik bilgileri ve açık adresleri protokolde açıkça belirtilmelidir.

2-)Tarafların müşterek çocuklarının bulunması halinde çocuğun velayetinin hangi eşte kalacağı anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokolde açıkça düzenlenmelidir.

3-)Müşterek çocukların velayetini karşı tarafa bırakmayı kabul eden tarafın çocuklar ile şahsi münasebet kuracağı zaman dilimi, nerede ve nasıl münasebet kuracağı protokolde yer almalıdır.

4-)Müşterek çocukların velayeti üzerinde olmayan tarafın iştirak nafakası ödeyip ödemeyeceği, ödeyecekse miktarı gelir düzeyi ile orantılı olarak kararlaştırılıp anlaşmalı boşanma davası içeriğindeki protokolde belirtilmelidir.

5-)Taraflardan müşkül duruma düşebilecek olan eşe yoksulluk nafakası ödenip ödenmeyeceği şayet ödenecek ise miktarı anlaşmalı boşanma davası protokolünde belirtilmelidir.

6-)Tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin düzenleme anlaşmalı boşanma davası protokolünde mutlaka yer almalıdır.

7-)Tarafların mal paylaşımı hususundaki iradeleri açıkça protokol metninde yer almalıdır.

8-)Yargılama giderleri ve dava avukat aracılığı ile yürütülüyor ise karşı taraf vekâlet ücreti ödenip ödenmeyeceği protokol vasıtasıyla açıklığa kavuşturulmalıdır.

9-)Tarafların başkaca talepleri olup olmadığı, protokolün kaç maddeden ibaret olduğu, protokolün tarihi ve tarafların ıslak imzaları protokol sonunda düzenlenmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasında hazırlanan protokol davanın kısa sürede bitirilebilmesi için ilk celse öncesinde mahkemeye ibraz edilmelidir. İlk celsede hazır bulunan taraflar protokoldeki hususları kabul ettiklerini şahsen hâkime beyan etmelidir.

‘’Anlaşma boşanma davaları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için iletişim bilgilerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.’’

 Av. Tuğsan YILMAZ