Title: Duruşmaya Gitmeden Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Feb 27
Rating: 5.0

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın tüm hukuki ve mali sonuçları (velayet,nafaka,tazminat vb.) anlaşmaları üzerine açılan bir boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma genel ve mutlak bir boşanma sebebidir. Kanunda belirtilen şartların gerçekleştirilmiş olması üzerine hakim boşanmaya karar verir. Eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına ilişkin bir faraziye oluşturur.

Anlaşmalı Boşanmanın Zorunlu Unsurları

Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları:

1.Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.

2.Eşler boşanmak için ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir.

3.Hakimin,tarafların iradelerini serbestçe açıklayıp açıklamadıklarını kontrol etmek için tarafları bizzat dinlemesi gerekir. Hakim dava avukat aracılığıyla yürütülse bile tarafları huzuruna çağırıp onları dinlemek zorundadır, avukatları dinlemekle yetinemez.

4.Hakimin tarafların yapmış olduğu anlaşmayı uygun bulması gerekir. Hakim bu düzenlemeyi uygun bulmazsa gerekli değişiklikleri yapar ve tarafların bu değişiklikleri kabul etmeleri gerekir.

Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için kanunda aranan bu ek şartların gerçekleşmemesi üzerine hakim boşanmanın reddedilmesine karar verebilir.

Duruşmaya Gitmeden Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma için duruşmaya gitmek şarttır. Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşlerden birinin veya her ikisinin de hakimin huzurunda bulunmalarına olanak yoksa çekişmeli boşanma davası açmaları gerekir. Taraflar baroya kayıtlı bir avukata verecekleri vekaletname ile davanın takibini sağlayabilirler.

Boşanma sebepleri özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulabilir. Özel boşanma sebeplerinin (zina, terk, hayata kast, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme) şartları gerçekleşmediği takdirde belli bir olguya dayanmayan genel boşanma sebebine dayalı olarak boşanma davası açılabilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebinde eşlerden ortak hayata devam etmesi beklenemez hale gelmelidir.

Anlaşmalı boşanmanın taraflara sağladığı en büyük kolaylık davanın kısa sürede tamamlanmasıdır. Çekişmeli boşanma davasının anlaşarak yapılmasında boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşılmış ancak anlaşmalı boşanmanın şartlarını yerine getiremeyen taraflar kısa sürede boşanmak için ortak bir irade ortaya koymaktadır.

Çekişmeli boşanma davası esasında tarafların boşanmanın sonuçları üzerinde uzlaşamadıkları durumlarda açılır. Birlikte boşanmak isteyen eşler açısından davanın kısa sürede tamamlanması için boşanma sürecindeki konular üzerinde uzlaşmanın çabuk sağlanması gerekir. Nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi konularda tarafların olabildiğince çabuk uzlaşmış olması davayı hızlandırır. Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler bu konular üzerinde önceden uzlaşmış oldukları için çekişmeli dava sırasında bir tarafın diğer tarafın talebine itiraz etmemesi davanın daha hızlı sonuçlanmasını sağlar.

Boşanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi ,yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasının açılmasından önce son defa altı aydır birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Görev kuralları kamu düzenindendir. Bu yüzden açılan davanın hızlı sonuçlanmasını isteyen tarafların görevli mahkemede dava açmış olmaları önemlidir. Aksi halde dava görevsizlik nedeniyle usulden reddedilir. Boşanma davalarında kesin olmayan yetki söz konusudur. Bu yüzden taraflardan birinin yetkisiz bir mahkemede açtığı davaya diğer tarafın yetki ilk itirazında bulunmaması üzerinde davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelir. Buna doktrinde zımni yetki sözleşmesi denir. Bu sayede taraflar kanunda yetkili olarak öngörülmemiş bir mahkemede de dava açabilirler. Davalının yetki ilk itirazında bulunması ise davanın yetkisizlik sebebiyle yetkili mahkemeye gönderilmesi boşanma davasının uzamasına neden olur.

Aile mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır. Yazılı yargılama usulünde dilekçeler teatisi dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi(replik) ve ikinci cevap dilekçesinden(düplik) oluşur.Cevap dilekçesi verme süresi dava dilekçesinin davacıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Mahkemeden ek süre talep edilebilir. Tarafların en kısa sürede dilekçelerini mahkemeye sunmaları ve ek süre talep etmemeleri davanın sonuçlanmasını  hızlandıracaktır.

Davanın kısa sürede sonuçlanması için tanık dinlenilmesi ve delillerle hakimde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına yönelik kanaatin oluşturulması sağlanabilir.

Hiç şüphesiz davanın açılmasında gerekli hukuki belgelerin eksiksiz verilmesi, dava ve cevap dilekçelerinin kanunda belirtilen içeriğe sahip olması gerekir.

Avukat Tuğsan YILMAZ
0212 343 24 95

Boşanma davalarında avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilir, bilgi edinmek amacıyla Aile ve Şahıs Hukuku nda bulunan yazılarımızı okuyabilirsiniz.