Title: Tanıma Tenfiz Davasında Avukatlık Ücreti
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Mar 3
Rating: 5.0

Yurtdışında verilen boşanma hükmünün Türkiye’de geçerli hale gelebilmesi için boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılması gerekmekte olup hukuk sistemimiz bakımından avukat ile temsil zorunlu olmamakla birlikte yurtdışındaki herhangi bir ülkede ikamet eden T.C. vatandaşları bakımından durumun mahiyeti icabı avukat ile temsil adeta zorunlu hale gelmektedir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatın rolü riski minimize etmek ve dava sürecini doğru yönlendirebilmektir. Ayrıca davanın taraflarının hukukçu olmamasından mütevellit meydana gelmesi muhtemel hatalardan kaynaklı hak kayıplarının önüne geçmek adına tanıma tenfiz davaları bakımından uzman hukukçulardan, avukatlardan hukuki destek almakta fayda vardır.

Tanıma tenfiz davasında avukat ile temsil durumunda davaya katılmak için bizzat yurtdışından gelmeye gerek kalmamaktadır.

Tanıma tenfiz davaları bakımından dava masrafları haricinde en çok merak edilen konulardan biri de tanıma-tenfiz davasında avukatlık ücretidir. İstanbul Barosu’ nun 2014 yılı için tanıma tenfiz davaları bakımından tavsiye niteliğinde belirlediği avukatlık ücretine ilişkin tutar 6.700,00TL olmakla birlikte taraflar bakımından vekâlet ücretinde sözleşme serbestisi uyarınca bu tutarın üstü yahut altı kararlaştırılabilmektedir.

Sizden gelen ve konu ile ilintili birkaç soruyu bu yazımız vesilesiyle yanıtlayalım.

Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücretinin belirlenmesinde kıstas nedir?

Tanıma tenfiz davalarında dava için gerekli belgelerin hazırlanması neticesinde yurtdışında boşanılan davalı eşin avukat vekâletnamesi verip vermemesi dava sürecini, dava masraflarını ve tanıma tenfiz davasında avukatlık ücretini doğrudan etkileyen faktörlerden birisidir.

Tanıma tenfiz davasında bir avukat iki tarafında avukatlığını yapabilir mi?

Hukuk sistemimiz bakımından tanıma isteyen(davacı) ve karşı tarafın(davalı) birlikte vekilliğini bir avukat yapamamaktadır. Diğer bir deyişle bir avukat söz konusu dava içerisinde hem davacı hem de davalı tarafın vekilliğini yapamaz. Bu durum hukuki menfaat olgusunu zedeleyecektir. Ancak aynı hukuk bürosu çatısı altından vergi açılışları bulunan iki ayrı avukat tarafların vekilliğini ayrı ayrı olmak üzere üstlenebilecektir.

Tanıma tenfiz davasına her avukat bakabilir mi? Doktorlarda olduğu gibi uzmanlaşma var mıdır?

Tanıma tenfiz davasında vekil sıfatıyla yer alabilmek için avukat lisansına sahip olmak yeterlidir. Ancak her hukuk dalı gibi tanıma tenfiz davaları ve milletlerarası özel hukuk bakımından da uzmanlaşmış hukukçular ve avukatlar bulunmaktadır.

Av. Tuğsan YILMAZ

Bir önceki yazımız olan TANIMA TENFİZ DAVASINDA AVUKAT VEKALETNAMESİ nde tanıma tenfiz vekaletnamesi, tanıma tenfiz davası, tanıma tenfiz avukatlık vekaletnamesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verilmektedir.