Title: Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Feb 22
Rating: 5.0

Hukuk dünyasının güncel davaları arasında kabul edilen boşanma davası, çiftlerin uzlaşarak ya da birinin diğerinden bağımsız olarak, boşanmaya neden olan sebebin ileri sürülmesiyle birlikte eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesine başvuruda bulunmalarıyla açılmaktadır.

Ancak bu başvuru kapsamında gerçekleştirilecek olan hukuki prosedürler, çoğu kişi tarafından kompleks yapıya sahip işlemler olarak görülmektedir. Öncelikle boşanma davası için başvuru avukat aracılığıyla ya da kişilerce şahsi olarak, boşanma istemi ile boşanma gerekçelerini içeren ve boşanma neticesinde arzulanan sonucu da barındıran bir dilekçeyle birlikte aile mahkemelerine yapılmaktadır.

Mahkeme, davanın açılmasında kurucu nitelikte olan bu dilekçeyi inceledikten sonra gerekli gördüğü takdirde boşanmaya neden olarak ileri sürülen sebep hakkında araştırma yapmasının ardından eşlere ya da vekile bilgilendirmede bulunarak, yaşanılan ilin iş yoğunluğunu da esas alarak boşanma davası ön inceleme duruşması gününü belirlemektedir.

Genellikle uygulamada karşılaşılan yanlışların başında davacı tarafın boşanma davasını yetkisiz mahkemede açması gelmektedir. Davanın yetkisiz mahkemede açılması durumunda karşı taraf mahkemenin yetkisizliğini ileri sürerek itiraz etmekte, davaya bakan mahkeme ise dosyanın yetkili mahkeme nezdinde görülmesi için bu mahkemeye gönderilmesi hususunda karar vermektedir.

Tüm bu aşamalar esasen boşanma davasının uzamasına yol açtığından davanın doğru mahkemede açılması, koşulların gerçekleştiği durumda en hızlı şekilde boşanılabilmesi için birincil şart kabul edilmektedir.

Boşanma dilekçesinin nasıl yazılması gerektiği ise yine yanlışlara düşülen konular arasındadır. Boşanma davası dilekçe örnekleri, artık hemen herkesçe bilinen internet sayesinde ulaşılması zor olmayan arama motorlarının yardımıyla bulunabilmektedir. Fakat her somut olayın koşullarının kendi bünyesi içinde farklı olması göz önüne alındığında her dava için spesifik olarak ayrı bir dilekçe yazılması davanın bekası açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle hukukçu tarafından yazılmayan boşanma davası dilekçesi veya internet üzerinde yer alan dilekçe örnekleri hak kaybına neden olabileceği gibi boşanma davasında telafisi mümkün olmayan bir sürece dahi neden olabilmektedir.

 Tüm bunlar dikkate alındığı takdirde tarafların hayatlarını doğrudan etkileyecek böyle mühim bir mesele olan boşanma davası için uzman yardımının alınması, istenilen neticelerin elde edilmesi bakımından gerekli olmaktadır.

Aynı konuda kaleme alınmış diğer bir yazı için ; Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır?

Unutmayın boşanma davasını avukatınız olmadan da açabilirsiniz. Ancak hukuken zarar görmek istemiyorsanız bir hukukçudan yardım almanızda mutlak fayda olacaktır.

Yazarlar:

Av. Tuğsan YILMAZ
Av. Halil İbrahim ÇELİK
Huk. Fak. Öğ. Didem TALGIR