Title: Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Mar 24
Rating: 5.0

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161.maddesi ve devamında sayıldığı üzere boşanma, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması sebeplerine dayandırılabileceği gibi anlaşmalı boşanma şeklinde de gerçekleşebilmektedir.

Boşanma konusunda en önemli hususlardan bir tanesi de evliliğin yasal olarak sona erdirilmesi manası taşıyan ve niteliği itibariyle yenilik doğurucu bir dava olan boşanma davasının kanunda öngörülen sebeplerden birinin varlığıyla birlikte hangi mahkemede açılacağı mevzusudur. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, TMK m.168 uyarınca eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olarak tanımlanmaktadır. Kanun hükmünde de açıkça ifade edildiği üzere, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın boşanma davası açmak isteyen eş bu davayı, eşlerden birinin bağımsız olarak bir yerleşim yerine sahip olması ihtimalinde bu yer mahkemesine veya tarafların davadan önce son defa altı aydan beri müşterek hayatlarını sürdürdükleri yer mahkemesine açabilmektedir.

Boşanma davalarında görevli mahkeme ise, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4.maddesinde belirtildiği üzere Aile Mahkemelerinin bulunduğu yerlerde bu mahkemeler, Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin bir kararına göre aile mahkemesi kurulmayan yerlerde hakimler ve savcılar yüksek kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemelerinde davanın aile mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanmasının gerekliliği vurgulanmış, davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden asliye hukuk mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip karar verilmesi ise usul ve yasaya aykırı kabul edilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, boşanma ve ayrılık davalarında yetki, kamu düzenine ilişkin bir kaide olmamakla birlikte ilk itiraz yoluyla yetkisizlik ileri sürülmedikçe mahkeme yetkisizliği kendiliğinden karara bağlayamamaktadır.

Av.Tuğsan YILMAZ
Av.Halil İbrahim ÇELİK
Didem TALGIR

Bir makalemiz Boşanma Davası Hangi Hallerde Reddedilir? de açılan bir boşanma davasının red sebepleri ve hukuki gerekçeleri hakkında boşanma hukuku bakımından bilgiler verilmektedir.

Boşanma davası ile ilgili aşağıdaki yazıları okudunuz mu?

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açtığı Önemli Midir?

Boşanma Davasında Yoksulluk Nafakası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Aile Konutu Şerhi