Title: Boşanma Davalarında Telefon Dinlenebilir Mi?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Feb 20
Rating: 5.0

Günümüzün herkesçe ikrar edilen teknoloji dünyasında, bilişim çağı olarak adlandırılan bu dönemle birlikte birey, kurum ve topluluklar arasında erişim bağlamında zaman veya mekanın önemi olmaksızın çeşitli araçlar kullanılarak iletişim kurulabilmekte, artık hayatın olağan düzeni karşısında kişilerin sorumlulukları kapsamında olan günlük işler türlü teknoloji ağlarının yardımıyla yürütülebilmektedir. Genelden özele, kitlelerden bireye indirgenerek insanların yaşamını doğrudan kuşatmış olan özellikle iletişim cihazlarının boşanma davalarını konu edinerek delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı ise son zamanların merak konularından birisidir.

Ceza Muhakemesi Kanununa göre telefonun dinlenmesi kararı verilebilecek konular dışında kalan boşanma davalarında ancak taraflardan biri, diğerinin evliliğin genel hükümlerinden olan sadakat gösterme yükümlülüğünü ihlali halinde mahkemeden bunun ispatı için eşinin telefon kayıtlarının ilgili telefon şirketinden istenmesini talep edebilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki elde edilen veriler yalnızca eşin aramalarıyla onu arayan numaralar, arama yapılan ve aranan tarihler ve konuşma süreleri ile sınırlı olup bu görüşmelerin ayrıntıları olmaksızın öğrenilebilmektedir. Şayet bu görüşmelerin somut olayın koşulları değerlendirilmek üzere normal kabul edilmeyen saatler ve olağan konuşma sürelerinin dışında olması halinde, bu halin, tanıklar ve çeşitli delillerle de desteklenmesi durumunda ispatın oldukça kolaylaşması mümkündür. Boşanma davası süresince ispatta kullanılmak üzere elverişli olan bu talep, ancak mahkemenin kararıyla istenebilmekte, bireylerin ferdi olarak operatör şirketlerden istemleri ise olumsuz yönde sonuçlanmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlıklı bölümünde haberleşmenin gizliliğini ihlal kapsamında değerlendirilen 132.madde gereği “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Görüldüğü üzere uygun şartların gerçekleşmesi ihtimalinde suç kabul edilmekte olan haberleşmenin gizliliğine engel teşkil eden davranışların cezai boyutunun da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Genellikle kitlelerin yanlış yönlendirmeler sonucu yanılgıya düştükleri bir konu olan aldatmanın varlığı halinde savcılığa veya benzer kurumlara telefon dinlenilmesi için başvurma hususunda ise aldatmanın bir suç teşkil etmediğinden bu isteğin olumsuz yönde netice doğuracağını belirtmek gerekmektedir. İlgili kanunda sayılan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt veya bu örgütlere silah sağlama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı suçları, bankalar kanununda tanımlanan zimmet suçu, kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar olmak üzere, genel olarak bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyememekte ve kayda alamamaktadır.

Boşanma davalarında delil olarak kullanılmak istenilen kanıtlar hususunda, boşanma davasının seyri ve kişilerin bekası açısından iyi bir değerlendirme yapmak ve en doğru kararı vermek üzere uzman görüşünün alınmasında fayda olduğu unutulmamalıdır.

BENZERİ MAKALELERİ OKUMAK İSTER MİSİNİZ?

Boşanma davasında telefon ve mesaj kayıtları istenebilir mi?

Facebook, twitter vb. sosyal paylaşım hesapları boşanma davasında delil olarak kullanılabilir mi?

SMS kayıtları boşanma davasında kullanılabilir mi?

 

Yazarlar:

Av. Tuğsan YILMAZ
Av. Halil İbrahim ÇELİK
Huk. Fak. Öğ. Didem TALGIR