Title: SMS KAYITLARI BOŞANMA DAVALARINDA DELİL OLABİLİR Mİ?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Oct 28
Rating: 4.5

Boşanma nedenleri kanunda açık ve ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. Özel boşanma nedenleri spesifik durumlar için geçerliyken 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde belirtilen “Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma” genel boşanma gerekçesi olarak adlandırılmaktadır. Boşanma davasında haklı olduğunu düşünen taraf birtakım delillerle haklılığını ispata çalışacaktır. Bu makalede SMS kayıtlarının boşanma davasında karara ne ölçüde etki edebileceğini inceleyeceğiz. Sırf SMS kayıtlarının bulunduğu bir davada boşanma kararı verilip verilemeyeceğini değerlendireceğiz.

Boşanma davalarında eşler haklılıklarını ispat amacıyla hukuka uygun her türlü delili kullanabilirler. Bu deliller teknoloji geliştikçe çeşitlilik göstermektedir. Eski dönemlerde mektup, fotoğraf vs. gibi dokümanlar önemli delillerinde başında geliyordu. Ancak şuanda gerçekleşen teknoloji nedeniyle sosyal paylaşım sitelerinde yapılan gönderiler, eklenen fotoğraflar, SMS kayıtları ana deliller olarak günümüzde kullanılmaktadır. Bu makalemizin ana konusu SMS kayıtlarıdır. SMS kayıtlarının tanık, fotoğraf vs. gibi delilleri destekleyici hükmü her türlü tartışmadan uzaktır. Ancak sadece SMS kayıtlarının karara esas oluşturamazlar. Bu husus birçok Yargıtay kararında da yer almaktadır.

Örneğin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 27.06.2012 tarihli kararında “Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle mahkemenin boşanmaya esas olarak aldığı tanık beyanlarında belirtilen telefon mesajındaki sözlerin davacının davranışlarına tepki ve kızgınlık sonucu olduğunun kabulü gerekmesine ve böyle bir davranışın başka bir delil ile de kanıtlanamamasına göre Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” hükmüne varılmıştır. Yargıtay burada SMS kayıtlarının tek başına boşanma gerekçesi yapılamayacağını başka delillerle desteklenmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir kararında “Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının davacıya ait giysi ve kravatlarını kestiği, eve almadığı, telefon mesajı ile hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.” hükmünü getirerek SMS kayıtlarının yanı sıra davalının davacıya ait giysi ve kravatları kesmesi ve eve almaması karara gerekçe yapılmıştır. SMS kayıtları yan deliller ile güçlendirilmiş ve bu halde karara gerekçe yapılmıştır. Yargıtay’ın verdiği bu kararlar kanaatimizce yerindedir. Zira kim tarafından gönderildiği hususunda her daim bir soru işareti olan SMS kayıtlarının yan delillerle desteklenmesi adaletin tecellisi açısından daha güven verici olacaktır.  

Av. Halil İbrahim ÇELİK

”Boşanma davaları ve aile hukukunu ilgilendiren hususlarda avukatlık ve danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi için İLETİŞİM butonunu kullanınız.” Av. Tuğsan YILMAZ

İlgili diğer makalemizi okudunuz mu?

BOŞANMA DAVASINDA TELEFON VE SMS KAYITLARI İSTENEBİLİR Mİ?