Title: FACEBOOK, TWİTTER GİBİ SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE İLETİYİ BEĞENMEK VEYA ALINTILAMAK SUÇ MUDUR?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Oct 28
Rating: 4.5

Sosyal medya artık hayatımızın her anında etkisini göstermiş ve adeta bir yaşam tarzı haline gelmiştir. İnsanlar artık hayatlarının önemli bir kısmını bu alanda geçirmekte, bir kısım ihtiyaçlarını burada gidermekte, burada sosyalleşmekte, siyasi tartışmalara girmekte ve hatta  burada suç dahi işleyebilmektedirler. Sosyal medya bu husustaki bütün alışkanlıklarımızı değiştirmiş durumda. Son Gezi Parkı olayları gösterdi ki klasik medyanın bilinçli veya bilinçsizce hareketsiz kaldığı durumlarda sosyal medya durdurulamamaktadır. İnsanlar bütün haberleşmeleri sosyal medya üzerinden yürütmektedir. En fazla 160 karakterlik bir “tweet” anında milyonlara ulaşabilmektedir.

Sosyal medyanın bu boyutu yanında bir takım hukuki problemlerde getirmiştir. Artık insanlar sosyal medya üzerinden birçok suçun faili olabilmektedir. Hakaret, tehdit, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve isyana teşvik vb. suçlar sosyal medya aracılığı ile işlenebilmektedir. Sosyal Medya üzerinden doğrudan bu suçları işleyenlerin tespiti halinde cezalandırılmaları gerekmektedir. Ancak facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde yer alan paylaşımları “retweet eden, beğenen” kişilerin bu suçun faili olup olamayacakları sorunu gerek içtihatlarda gerekse doktrinde henüz netleştirilememiştir. Kanaatimizce burada çok ince bir çizgi bulunmaktadır. Zira suç içeren her retweet, favoriler ekleme veya beğenme durumunu aynı suç kapsamına alırsak insanların düşünce özgürlüğüne doğrudan müdahale etmiş hale gelebiliriz. Suç oluşturan paylaşımları Retweet, favorilere ekleme veya beğenmeyi suç kapsamından tamamen çıkarırsak bu yolla yapılan hakaretlerin, tehditlerin önü açılmış hale gelmektedir.

Burada kılavuz olarak alınması gereken mevzuat kanaatimizce 5651 Sayılı Yasanın 4. maddesinin 2. fıkrasıdır. Bu maddeye göre içerik sağlayıcı başkasına ait bir içerikten dolayı sorumlu değildir. Burada içerik sağlayıcıyı paylaşımda bulunan olarak yorumlayabiliriz. Bu fıkranın bir sonraki cümlesinde içerik sağlayıcının sonuç biçiminde konusu suç oluşturan içeriği benimsediği anlaşılıyorsa genel hükümlere göre sorumlu olacağı hükmüne varılmıştır. Kılavuz olarak alacağımız bu maddeye göre suç oluşturan bir paylaşımı retweet eden, favorilere ekleyen veya beğenen kişinin sunuş şekli ve önceki paylaşımları değerlendirme yapılırken mutlak suretle dikkate alınmalıdır, paylaşımda bulunmaktaki saiki dikkatlice irdelenmelidir. Sadece bu şekilde sağlıklı bir yargılama süreci geçirilir ve kişinin yaptığı paylaşımın suç olup olmayacağı genel hukuk ilkelerinin ve normların somut olay ile birlikte irdelenmesiyle hükme bağlanabilir.

Av. Halil İbrahim ÇELİK

”Bilişim Hukuku ile ilgili konularda hizmet kapsamımızı öğrenmek, dava ve danışmanlık ile ilgili  detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.” Av. Tuğsan YILMAZ